Överst på sidan
Krishanteringspolicy Fyll i mallen

Krishanteringspolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-04
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Krishanteringspolicy

Då en svårhanterlig och allvarlig situation uppstår på en arbetsplats föreligger en kris. En krishanteringspolicy upprättas för att fastställa hur en krissituation ska hanteras på arbetsplatsen. Alla personer agerar olika när en kris uppstår varför det är viktigt att ha tydliga riktlinjer.


Vad är det för något?

En krishanteringspolicy fungerar som ett internt regelverk på en arbetsplats och visar hur en krissituation där ska hanteras. Definitionen av en krissituation på en arbetsplats är ganska bred och kan vara allt från olyckor eller rån till mer privata händelser som skilsmässa eller dödsfall i familjen. Arbetstagaren har dock ett större ansvar vid krissituationer kopplade till arbetet än till privatlivet


Hur fungerar det?

Ansvaret för att upprätta en krishanteringspolicy ligger på arbetsgivaren. I en krishanteringspolicy ska det tydligt framgå vilket ansvar som vid en krissituation läggs på vem, arbetsgivaren ska fördela ansvaret mellan de personer som anses lämpliga. När policyn är upprättad ska de anställda utbildas innan en kris inträffar för att skapa största beredskap. Det är svårt att i förväg veta hur en person kommer reagera vid en krissituation varför utbildning och tydlighet är mycket viktigt.

När policyn är färdigställd ska den finnas lättillgänglig på arbetsplatsen. Den behöver inte signeras utan börja gälla som rutin och ett internt regelverk direkt.


Tillämplig lag

Arbetsmiljölag (1977:1160)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen