Policy gällande öppet köp och bytesrätt Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Policy gällande öppet köp och bytesrätt

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-29
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-29

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En policy gällande öppet köp och bytesrätt kan upprättas av företag, d.v.s. juridiska personer, som säljer varor i butik.

Öppet köp innebär en köpare har rätt att ångra ett köp under en viss period och alltså få tillbaka betalningen.

Bytesrätt innebär att en köpare har rätt att under en period byta en vara som har köpts.

Det är upp till varje företag själv att välja om öppet köp och/eller bytesrätt ska erbjudas sina kunder. Det ställs alltså inte upp något sådant krav enligt lag. Det är vidare företaget som själv som sätter upp villkoren för öppet köp och/eller för hur ett byte ska gå till.

Denna policy gäller endast för köp som sker i butik. För distansköp, d.v.s. köp som sker t.ex. online eller över telefon gäller en ångerrätt om 14 dagar enligt lag, d.v.s. en rätt att ångra ett köp och få tillbaka betalningen. För distansköp ska en retur- och återbetalningspolicy upprättas i stället.


Hur fungerar det?

En policy gällande öppet köp och/eller bytesrätt upprättas ensidigt av det företag som policyn ska gälla för. När en policy är upprättad fungerar den som ett internt regelverk för det företag som upprättat den. Genom att upprätta en policy för öppet köp och/eller bytesrätt ges en konsument, och övriga köpare i de fall policyn även gäller företagskunder, möjlighet att ångra ett köp och antingen få tillbaka pengarna eller byta till en annan vara. Detta skapar en trygghet och kan t.ex. vara betydelsefullt för en kund som köper en present till annan.

Av policyn bör det bl.a. framgå hur och när ett öppet köpt och/eller bytesrätt kan utnyttjas, villkor för en godkänd retur och/eller byte (som t.ex. vilket skicka varan måste vara i) och om det finns undantag då en retur och/eller ett byte inte är tillåtet.

När policyn är upprättad ska den hållas tillgänglig för företagets kunder, detta kan förslagsvis göras vid kassorna i butiken och bör även anges på kvittot till köpet.


Tillämplig lag

Det finns ingen lag som reglerar öppet köp och bytesrätt.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen