Uppsägning av prenumeration/medlemskap Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägning av prenumeration/medlemskap

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-27
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-27

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan antingen användas då en kund önskar säga upp en pågående prenumeration av olika varor eller då en kund önskar avsluta ett medlemskap hos ett företag som tillhandahåller en tjänst i utbyte mot en regelbunden avgift.

Med varuprenumeration förstås att specifika varor, t.ex. tidningar, underkläder eller strumpor regelbundet levereras till en kund utan att någon ny beställning sker. Detta i utbyte mot att kunden betalar en reglebunden avgift, t.ex. per månad.

En prenumeration eller ett medlemskap löper antingen under en bestämd tid eller på obestämd tid, d.v.s. tillsvidare. Detta dokument kan användas både då en prenumeration/medlemskap önskas sägas upp i förtid eller då en prenumeration/medlemskap som löper tillsvidare önskas sägas upp. I de fall en uppsägning sker i förtid kan dock kunden behöva betala en avgift.


Hur fungerar det?

En uppsägning av prenumeration/medlemskap upprättas enskilt av en kund som önskar frånträda ett pågående avtal med ett företag som tillhandahåller en prenumeration/medlemskap. Av uppsägningen ska det framgå vem kunden är samt vad som sägs upp. Uppsägninen ska vidare dateras för att det ska kunna bevisas när den faktiskt skett.

Kunden bör se över vad som föreskrivs gällande uppsägning i det avtal som ingåtts mellan denne och företaget vid prenumerationens/medlemskapets start. Tillvägagångssätt, uppsägningstid eller vart en uppsägning ska skickas kan t.ex. framgå där. Med uppsägningstid förstås den period som ett avtal fortsätter vara giltigt trots att meddelande om uppsägning lämnats.

När detta dokument är upprättat kan det signeras av kunden, det är dock inget krav, innan det skickas till företaget.


Tillämplig lag

Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen