Leveranspolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Leveranspolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

En leveranspolicy kan upprättas av ett företag, d.v.s. juridisk person, som bedriver verksamhet och säljer varor online. En leveranspolicy fungerar som ett internt regelverk för hur leverans av varor ska gå till och vilka villkor som gäller.

För de fall en köpare är en konsument, d.v.s. en privatperson som köper varor/tjänster av ett företag, ställs det upp krav i lag på att samtliga villkor gällande eventuell leverans förmedlas till köparen innan ett köpeavtal ingås. Genom att upprätta en policy som hålls tillgänglig för köparna innan ett köp kan detta garanteras. Även då det inte ställs upp samma krav för företagskunder är det fortfarande en god idé att upprätta en leveranspolicy för att undvika tvister och oenigheter.


Hur fungerar det?

En policy upprättas enskilt av det företag som policyn ska gälla för. Av en leveranspolicy bör det framgå vilket geografiska område som leverans kan ske till (t.ex. vilka länder), eventuella kostnader som tillkommer, hur lång tid en leverans beräknas ta, vem som utför leveransen samt vart varorna kommer levereras (det kan t.ex. vara till valfri adress eller till ett utlämningsställe i närheten av sådan adress).

När policyn är upprättad ska den hållas tillgänglig för företagets kunder på deras webbplats. Det ställs inte upp något krav på signering för dess giltighet men kan göras om så önskas.


Andra dokument som kan vara av intresse

För ett företag som säljer varor online finns det ett flertal andra dokument som bör upprättas för att garantera en god användarupplevelse samt undvika tvister och oklarheter. Till att börja med bör en reklamationspolicy samt en retur- och återbetalningspolicy upprättas. En reklamationspolicy innefattar villkor kring hur ett fel i en vara ska hanteras medan en retur- och återbetalningspolicy innefattar villkor kring kundens ångerrätt, d.v.s. möjlighet att ångra ett köp och få tillbaka pengarna.

Det bör även upprättas användarvillkor för webbplatsen så kunderna är medvetna om hur webbplatsen får användas.

Vidare ska en personuppgiftspolicy upprättas för att kunderna ska vara medvetna hur deras personuppgifter behandlas på webbsidan. Då även cookies, d.v.s. små textfiler som lagrar information i webbplatsens besökares enheter, i många fall klassas som personuppgifter bör även en cookiepolicy upprättas.

Tillämplig lag

Konsumentköplag (2022:260)

Köplag (1990:931)

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen