Leasingavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Leasingavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 6 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 6 sidor

Fyll i mallen

Leasing är en typ av hyra och innebär att t.ex. en bil eller inventarie upplåts till nyttjande mot en fast månadskostnad.


Vad är det för något?

Leasing är en typ av långtidshyra som innebär att antingen en privatperson eller ett företag får tillgång till t.ex. en bil eller en inventarie utan att behöva köpa dem. Ett leasingavtal löper på bestämd tid, vanligt är att det uppgår till 36 månader. Leasetagaren ges nyttjanderätt till leasingobjektet i utbyte mot betalning.


Fördelar och nackdelar med leasing

Fördelar

  • Enkelt
  • Företag som leasar slipper binda upp sitt kapital
  • Fast kostnad (slipper t.ex. tänka på försäkring och liknande)
  • Ingen kontantinsats eller lån
  • Behöver inte oroa sig för andrahandsvärde som t.ex. är aktuellt vid köp av bil.


Nackdelar

  • Fast avtalslängd
  • Vid ovanligt slitage blir leasetagaren skyldig att betala ersättning
  • Vid leasing av bil kan det finnas en fast tillåten körsträcka vilket begränsar användningen

Hur fungerar det?

Ett leasingavtal upprättas mellan ett leasingföretag och en leasetagare, antingen ett företag eller en privatperson. Det är leasingföretaget som har köpt och äger det objekt som blir föremål för leasing.

Avtalet ska reglera villkoren för leasingen och det är bl.a. viktigt att det framgår eventuella garantier, vem som ansvarar för underhåll av leasingobjektet, vem som ska stå för kostnader som t.ex. självrisk och besiktning, om det finns möjlighet att säga upp avtalet innan avtalstiden löpt ut och vem som ansvarar för slitage utöver vad som anses normalt.

När ett leasingförhållande upphör är det vanligt att leasetagaren tillåts köpa leasingobjektet. Om så är fallet bör detta framgå redan i leasingavtalet för att undvika oklarheter och eventuella tvister i framtiden.

Avtalet ska efter att det är upprättat signeras av samtliga parter. Var part ska sedan behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen