Överst på sidan
Faktura Fyll i mallen

Faktura

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-08-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,6 - 9 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-08-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,6 - 9 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Faktura

En faktura skickas ofta från företag och är ett dokument som anger ett betalningskrav. För den som har skickat ut fakturan fungerar dokumentet även som ett bokföringsverifikat och ett momsredovisningsunderlag.

Att betala någonting på faktura innebär oftast att varan blir levererad, eller tjänsten utförs, först och att betalning sker i efterhand.


Två olika typer av fakturor

Det finns två olika typer av fakturor, fullständig och förenklad faktura, där den senare inte behöver innehålla lika många uppgifter som den förra. För att en förenklad faktura ska bli aktuell krävs att något av följande alternativ är uppfyllt:

- Fakturans totalbelopp uppgår till max 2 000 SEK, inklusive moms,

- Handelsbruket inom den berörda verksamheten, administrativ praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det svårt att utfärda en fullständig faktura,

- Fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura.

I en förenklad faktura räcker det med att datum för utfärdandet, identifiering av säljaren, typ av varor/tjänster som sålts samt moms framgår. Rör det sig om en kreditnota ska det även hänvisas till den ordinarie fakturan, samt framgå vilka förändringar som skett. En fullständig faktura är betydligt mer omfattande där utöver vad som ska framgå av en förenklad faktura även ska framgå t.ex. säljarens momsregistreringsnummer och fakturans löpnummer, d.v.s. det nummer som identifierar fakturan.


Hur fungerar det?

Säljaren, eller i vissa fall köparen, upprättar fakturan i samband med ett köp och skickar därefter över denna till den andra parten. Faktura kan både skickats på post eller digitalt. Om det är avtalat med kunden kan en fakturaavgift tas ut, syftet med detta är att täcka upp för administrativa avgifter.

På fakturan ska det framgå vad betalningskravet gäller, d.v.s. vad som har köpts, datum för köpet, betalningsuppgifter samt inom vilken tid betalning ska ske. Sker betalningen inte inom utsatt tid skickar många företag en påminnelse tillsammans med en påminnelseavgift, detta är dock inte något som är obligatoriskt. Sker fortfarande ingen betalning kan den som har ställt ut fakturan vända sig till ett inkassobolag och få hjälp att driva in skulden. Om betalning fortfarande inte sker skickas skulden vidare till Kronofogdemyndigheten.

Innan någon väljer att sälja på faktura bör en kreditupplysning göras på kunden för att minska risken för utebliven betalning. Om kreditupplysningen visar på dålig betalningsförmåga är det säkrare att välja ett annat betalningssätt, som t.ex. direkt kontantbetalning.


Tillämplig lag

Konsumenttjänstlagen (1985:716)

Konsumentköplagen (1990:932)

Köplagen (1990:931)

Mervärdesskattedirektivet

Mervärdesskattelag (1994:200)

Räntelag (1975:635)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen