Avtal om flyttjänster Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om flyttjänster

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-28
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-28

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om flyttjänster upprättas oftast mellan en flyttfirma och antingen en privatperson, d.v.s. en fysisk person, som ska flytta från en bostad till en annan eller ett företag, d.v.s juridisk person, som ska flytta från en affärslokal till en annan. Flyttfirman kan då genomföra t.ex. förflyttningen av de lösöre (t.ex. möbler) som ska följa med flytten eller genomföra en flyttstädning. Detta avtal kan även användas då en privatperson ska hjälpa till med en flytt om så önskas.


Olika flyttjänster

Uthyrning av paketeringsmaterial

Detta innebär att den som ska flytta hyr t.ex. flyttlådor, tejp och liknande för att packa ned de som ska följa med flytten. I vissa fall finns mer specifikt material utformat för att t.ex. förvara kläder på ett prydligt sätt.

Uthyrning av flyttbil

Det hör inte till ovanligheten att framförallt flyttfirmor eller bensinmackar hyr ut flyttbilar eller släp som kan användas för att frakta det som ska följa med flytten. Vanligt är då att sådan bil/släp hyrs i ett antal timmar eller dygn om flytten är beräknad att ta längre tid.

Ska en bil, eller annat fordon, hyras för annat ändamål än flytt ska ett hyresavtal för detta upprättas i stället.

Transport av saker som ska följa med flytten

Detta är en vanlig typ av flyttjänst och innebär i de flesta fall att en flyttfirma genomför själva flytten av de saker som ska följa med. Den som anlitar flyttfirman behöver då endast se till så att samtliga "småsaker" är nedpackade så sköter firman resten. D.v.s. lastar in i flyttbil, kör till det nya boendet/lokalen och lastar in sakerna där.


Packning

Packning innebär att den som erbjuder flyttjänsten packar ned samtliga saker som ska följa med flytten i t.ex. flyttlådor. Vanligt är att denna typ av tjänst kombineras med transport vilket kan anses vara ett bekvämt alternativ.

Flyttstädning

Flyttstädning är en tjänst som utförs ingör flytten och som förbereder bostaden/lokalen inför flytt. Det är en grundlig städning av den bostad/lokal som personen i fråga ska flytta ifrån. En flyttstädning är mer omfattande än en vanlig hemstädning då den innefattar samtliga utrymmen, ofta inklusive t.ex. rengöring av avlopp eller fönstertorkning.

Ska en annan typ av städning utföras ska ett städavtal för detta upprättas i stället.


Hur fungerar det?

Ett avtal om flyttjänster kan antingen upprättas i person eller på distans över t.ex. internet på en flyttfirmas webbplats. Avtalet ska upprättas mellan den som ska flytta och den som ska genomföra flytttjänsten. Av avtalet ska samtliga villkor för hur flyttjänsten/flyttjänsterna ska genomföras framgå. Det bör framgå bl.a. vilka parterna är, vilken/vilka tjänster som ska genomföras, den ersättning som ska utgå, tid för genomförande och hur eventuella avtalsbrott och tvister ska hanteras.

När avtalet är upprättat ska det, om det upprättas i person, signeras av båda parter. Även avtal som upprättas på distans kan signeras elektroniskt men avtalet kan även anses ingånget t.ex. när den som köper tjänsten har har accepterat villkoren online eller genomfört betalningen.


Tillämplig lag

Är det en privatperson som ska flytta och ett företag som ska genomföra flyttjänsten/flyttjänsterna blir konsumenttjänstlagen tillämplig, vilken ger köparen ett starkare skydd än om båda parter är företag, båda parter är privatpersoner eller en privatperson genomför tjänsten/tjänsterna för ett företag.

Är konsumenttjänstlagen inte tillämplig gäller avtalslagen om avtalet upprättas i person och distansavtalslagen om avtalet upprättas på distans, t.ex. över internet eller telefon.

Konsumenttjänstlag (1985:716)

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen