Överst på sidan
Samarbetsavtal Fyll i mallen

Samarbetsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-07

Storlek: 2 till 3 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal upprättas mellan två eller fler parter som under en period ska samarbeta på något sätt. I avtalet ställs villkoren för detta samarbete upp.


Vad är det för något?

Denna typ av avtal innebär ofta att parterna inte får vända sig till utomstående part för att få samma typ av tjänst, service eller produkt som samarbetsparterna utlovat varandra i avtalet. På så sätt skapas en lojalitet och trygghet mellan parterna och även en fördel i konkurrenshänseende.

Exempel på samarbeten är avtal regelbundna köp och avtal om informationsbyten.


Hur fungerar det?

Ett samarbetsavtal upprättas i de flesta fall mellan företag men det kan även göras mellan privatpersoner. När privatpersoner startar ett företag tillsammans kan ett samarbetsavtal vara en god idé att upprätta för att undvika att någon t.ex. ångrar sig och vill byta bransch eller att någon arbetar betydligt mindre än den/de andra.

Det är inget krav på skriftlighet men det är att föredra då det är enkelt att se vad parterna faktiskt kommit överens om, vilket speciellt får betydelse vid en eventuell tvist.

Det bör av ett samarbetsavtal framgå bakgrund, syfte samt mål med samarbetet. Vidare bör det klargöras hur och när genomförandet ska gå till, samt ansvars- och arbetsfördelningen parterna emellan.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen