Kvitto Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kvitto

Senast ändrat Senast ändrat För 2 veckor sedan
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,2 - 51 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 2 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,2 - 51 röster

Fyll i mallen

Ett kvitto är en bekräftelse på att en person, antingen fysisk eller juridisk, har betalat för en vara eller tjänst. Kvittot fungerar som ett bevis och är bra att spara om det skulle visa sig att det som köpts är defekt.


Hur fungerar det?

Ett kvitto kan både skrivas digitalt och för hand. Vad som ska framgå är datum för köp, vad som har köpts samt till vilket pris.

Är säljaren momspliktig, d.v.s. momsregistrerad och skyldig att redovisa och deklarera mervärdesskatt hos Skatteverket ska även denna summa framgå på kvittot. De flesta varor och tjänster som säljs är momspliktiga, exempel på undantag är skolverksamhet, tandvård, sjukvård och bankverksamhet. Företag och privatpersoner som beräknas ha en årlig försäljning på under 30 000 SEK är inte skyldiga att betala moms oavsett verksamhet.

Kvittot ska upprättas i två exemplar i samband med köptillfället, varav ena ska överlämnas till köparen. För att styrka bevisvärdet av kvittot bör både säljare och köpare signera båda exemplaren. Är det ett företag som har sålt varan eller tjänsten ska kvittot sparas och bokföras.


Tillämplig lag

Nedan listas lagar som är aktuella för kvitton.

Bokföringslag (1999:1078)

Konsumenttjänstlag (1985:716)

Konsumentköplag (1990:932)

Köplag (1990:931)

Mervärdesskattelag (1994:200)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen