Avtal om hyra/köp av annonsplats Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om hyra/köp av annonsplats

Senast ändrat Senast ändrat 2024-05-01
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-05-01

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett avtal om annonsplats upprättas mellan en annonsör, d.v.s. den som hyr/köper annonsplatsen, och en annonsutgivare, d.v.s. den som äger annonsplatsen. Parterna kan både vara fysiska personer, d.v.s. privatpersoner, och juridiska personer, d.v.s. juridiska personer.

En annonsplats är ett utrymme där en person kan marknadsföra sig själv eller en viss produkt. Ett avtal om annonsplats fastställer villkoren för hyra eller köp av annonsutrymme på en viss plattform eller i en specifik publikation.

Detta avtal kan både användas för situationer där en annonsör önskar hyra en annonsplats, t.ex. plats på en reklamskylt, eller då en annonsplats önskas köpas i t.ex. en tidning eller hos en TV-station.

Är det någonting annat som ska hyras eller köpas ska ett allmänt hyresavtal eller ett allmänt köpeavtal upprättas i stället.


Hur fungerar det?

Ett avtal om annonsplats upprättas gemensamt av annonsören och annonsutigivaren. Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, en beskrivning av den annonsering som omfattas av avtalet, avtalsperiod, ansvarsfördelning mellan parterna, avgift och betalningsvillkor.

Det bör vidare regleras hur eventuellt avtalsbrott ska hanteras samt hur eventuell tvist ska lösas. Ska parterna vara bundna av sekretess, d.v.s. ett förbud att sprida konfidentiell information om varandra ska även detta framgå. Önskar parterna upprätta en med detaljerad sekretessbestämmelse kan ett sekretessavtal upprättas parallellt med detta avtal.

När avtalet upprättats ska det signeras av båda parterna och de bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen