Återförsäljaravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Återförsäljaravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-21
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett återförsäljaravtal upprättas mellan två företag och går ut på att det ena företaget säljer produkter som det andra företaget säljer vidare i eget namn och för egen räkning.


Vad är det för något?

En återförsäljare är ett företag som köper produkter, från t.ex. en leverantör eller tillverkare, i syfte att sälja vidare för egen räkning. Ett återförsäljaravtal upprättas mellan ett företag och en återförsäljare och fastställer villkoren för samarbetet. Är det en annan typ av samarbete som ska upprättas ska i stället ett samartbetsavtal upprättas.

Återförsäljare används ofta som distributionsväg och är i många fall fördelaktigt då dessa känner marknaden, har ett kontaktnät, lokaler o.s.v.

Ett återförsäljaravtal ska upprättas vid en varaktig relation avseende försäljning av varor. Vid enstaka köp är det i stället ett köpeavtal som ska upprättas. Vidare ska ett återförsäljaravtal inte heller förväxlas med ett så kallat agentavtal då de skiljer sig på så sätt att en återförsäljare använder sitt eget namn medan en agent säljer varor i annans namn. En annan skillnad är att en återförsäljare får äganderätt till aktuella varor, vilket innebär att en större ekonomisk risk tas jämfört med en agent.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för hur ett återförsäljaravtal ska upprättas men vägledning kan hämtas ur annan avtalsrättslig lagstiftning, som avtals- och köplagen. I ett återförsäljaravtal ska villkoren för samarbetet regleras. Det bör bl.a. framgå produktpris, leveranstider, ansvarsfördelning, produktgarantier m.m. Det bör även klargöras om återförsäljaren ges en ensamrätt till produkterna eller om det kan komma att upprätts liknande avtal med utomstående.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och de ska därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Köplag (1990:931)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen