Regressavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Regressavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Fyll i mallen

Ett regressavtal upprättas mellan två eller fler personer, fysiska eller juridiska, som står som låntagare till samma lån. Syftet med ett regressavtal är att fördela betalningsansvaret för ett lån mellan låntagarna. Enligt huvudregeln är låntagare till samma lån solidariskt ansvariga, d.v.s. bär lika stort ansvar, ett regressavtal blir alltså endast aktuellt då ansvaret ska fördelas på annat sätt och låntagarna ska vara betalningsansvariga för olika mycket.


När behövs regressavtal?

Ett regressavtal ska inte blandas ihop med ett skuldebrev. Skillnaden mellan dessa är att ett skuldebrev används för att styrka att en skuld finns medan ett regressavtal används för att reglera inbördes betalningsansvar mellan låntagare.

En vanlig situation då låntagare till samma lån önskar olika betalningsansvar är vid bolån där föräldrar tar lån tillsammans med sitt barn för att denne ska kunna flytta hemifrån. Det är i många fall inte möjligt för en ung person som vill flytta hemifrån att ta ett eget lån och behöver då höja sin kreditvärdighet med fler låntagare. Gentemot banken blir samtliga låntagare solidariskt ansvariga men därefter kan låntagarna själva göra upp detta i ett regressavtal där det t.ex. fastställs att barnet ska vara fullt betalningsskyldig.

Viktigt att komma ihåg är att ett regressavtal endast är giltigt mellan parterna. Det har alltså ingen verkan gentemot långivaren. Följden av detta blir att långivaren kan kräva samtliga låntagare på betalning, finns ett regressavtal får parterna i detta lösa det i efterhand dem emellan.

Önskar parterna att en viss person ska vara betalningsskydlig i första hand och en/flera andra endast vid en situation där den första inte kan betala ska i stället ett borgensavtal upprätts.


Hur fungerar det?

Ett regressavtal upprättas gemensamt mellan samtliga personer som står som låntagare på samma lån. Av avtalet bör det bl.a. framgå vilka parterna är, vilken skuld det gäller, hur ansvaret ska fördelas samt vad som händer vid avtalsbrott och tvist. När avtalet är upprättat ska det signeras av samtliga parter. Om så önskas kan det även bevittnas av en eller två utomstående personer för att öka bevisvärdet ytterligare.

Parterna bör efter signering behålla var sitt exemplar av avtalet.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen