Överst på sidan
Skuldebrev Fyll i mallen

Skuldebrev

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-21
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 sidor
Betyg 4,4 - 144 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 sidor

Betyg: 4,4 - 144 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett bevis för en existerande skuld. Dokumentet signeras av en låntagare i samband med att hen lånar pengar från exempelvis en bank eller en vän.


Vad är det för något?

Ett skuldebrev, även kan kallat revers eller låneavtal, fungerar som ett kvitto på en skuld och blir på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. Skuldebrevet är långivarens bevis på att skulden existerar. Avtalet är bindande till dess att låntagaren betalat tillbaka hela skulden.

Det finns två olika typer av skuldebrev, löpande och enkla. Den vanligaste formen är det så kallade löpande skuldebrevet, vilket innebär att skuldebrevet kan överlåtas av långivaren till en annan borgenär. Ett enkelt skuldebrev är å andra sidan utfärdat till en specifik part och kan inte överlåtas till annan.

I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen.

Den som har undertecknat ett skuldebrev står i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald.


Hur fungerar det?

För att ett skuldebrev ska vara korrekt utformat bör det innehålla viss obligatorisk information. Nedan är exempel på information som bör ingå i skuldebrevet:

  • Uppgifter om långivare och låntagare,
  • Skuldbelopp,
  • Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor,
  • Information om eventuell säkerhet som ställts för lånet (t.ex. borgensåtagande eller pant),
  • Eventuella övriga avgifter, så som uppläggningsavgift,
  • Regler vid händelse av dröjsmål/försenad betalning.

Om fler än en person undertecknat ett skuldebrev är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt. Det innebär att den som har gett lånet kan kräva tillbaka det från alla eller endast en av de personerna som skrivit under skuldebrevet.

Skuldebrev ska upprättas i två exemplar och undertecknas. Låntagaren och långivaren får varsitt exemplar. Dessa ska förvaras på ett säkert ställe.


Tillämpliga lagar

Konsumentkreditlagen avgör hur skuldebreven får utformas.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen