Överst på sidan
Skuldebrev Fyll i mallen

Skuldebrev

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-09-28
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Betyg 4,5 - 23 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-09-28

Storlek: 1 till 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Betyg: 4,5 - 23 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Skuldebrev

Vad är det för något?

Skuldebrev är ett dokument som låntagaren skriver på när denne lånar pengar, exempelvis hos banken eller av en vän. Skuldebrevet, som även kan kallas för revers eller låneavtal, blir ett kvitto på skulden och på så sätt en trygghet för den som lånar ut pengar. Skuldebrevet i långivarens bevis på att skulden existerar. Avtalet är bindande till dess att låntagaren betalat tillbaka hela skulden till banken.

Den vanligaste formen är ett så kallat löpande skuldebrev, vilket innebär att skuldebrevet kan överlåtas av långivaren till en annan borgenär. Ett enkelt skuldebrev är utfärdat till en specifik part och kan inte överlåtas till annan part.

I skuldebrevet ska det framgå hur stor skulden är, hur den ska betalas tillbaka och vilka villkor som gäller för återbetalningen, exempelvis räntesatsen.

Den som har undertecknat ett skuldebrev står i skuld till långivaren fram tills dess att skulden är återbetald.

 

Hur fungerar det?

För att ett skuldebrev ska vara korrekt utformat bör det innehålla viss obligatorisk information. Nedan är exempel på information som bör ingå i skuldebrevet:

  • Uppgifter om långivare och låntagare
  • Skuldbelopp
  • Räntesats, amorteringsvillkor och räntevillkor
  • Eventuella övriga avgifter, så som uppläggningsavgift
  • Regler vid händelse av dröjsmål/försenad betalning

Om fler än en person undertecknat ett skuldebrev är de solidariskt ansvariga för att innehavaren får betalt. Det innebär att den som har gett lånet kan kräva tillbaka det från alla eller endast en av de personerna som skrivit under lånet.

Skuldebrev ska upprättas i två exemplar och undertecknas. Låntagaren och långivaren får varsitt exemplar. Dessa ska förvaras på ett säkert ställe.

 

Tillämpliga lagar

Konsumentkreditlagen avgör hur skuldebreven får utformas.

 

Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen