Pantavtal - lös egendom Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Pantavtal - lös egendom

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-05
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-05

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Det är vanligt att upprätta ett pantavtal i samband med ett skuldebrev för att säkra att borgenären, d.v.s. långivaren, kommer få tillbaka vad som lånats ut. Ett pantavtal får först betydelse då gäldenären, d.v.s. låntagaren, inte kan återbetala vad som lånats. Finns ett pantavtal får vid en sådan situation borgenären rätt till det som pantsatts. Har t.ex. gäldenärens bil ställts som säkerhet, d.v.s. pant, för ett lån kan borgenären ta den i anspråk och på så sätt "få betalt". Borgenären kan med andra ord tvinga fram en försäljning av egendomen och behålla pengarna.

Parterna i ett pantavtal kallas för pantsättare, d.v.s. den som ställer egendom som säkerhet, och panthavare, d.v.s. den som mottar panten. Vanligtvis är gäldenären för ett lån och pantsättaren samma person men pant kan även ställas av tredje man, d.v.s. en utomstående person.

Både lös egendom, som t.ex. en lägenhet eller en bil, och fast egendom, d.v.s. fastigheter, kan pantsättas. Detta avtal kan dock endast användas för pantsättning av lös egendom, d.v.s. all egendom som inte är fast. För fast egendom är det ett pantbrev som ska utformas vilket görs av den bank där fastigheten intecknats.

Att pantsätta egendom medför inte att äganderätten går över. Det medför endast en rätt för panthavaren att ta den i anspråk om återbetalning inte kan ske på annat sätt. I de flesta fall behöver en pant aldrig tas i anspråk då det är vanligast att återbetalningar för lån sköts.


Hur fungerar det?

Ett pantavtal upprättas mellan en/flera pantsättare och panthavare. Parterna kan antingen vara privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, eller företag, d.v.s. juridiska personer.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, är det någon annan än gäldenären som är pantsättare bör även dennes uppgifter framgå. Det ska vidare framgå vilken egendom som pantsätts samt dess värde. Ska endast en del av egendomens värde pantsättas ska det framgå upp till vilket belopp. Utöver detta ska det även framgå den fordran, d.v.s. vilket lån, som egendomen pantsätts för. Slutligen bör det även klargöras för vad som händer om gäldenären inte kan betala tillbaka sitt lån, d.v.s. att panten kommer tas i anspråk.

När avtalet är upprättat ska det signeras av parterna. De bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehaves av tredje man

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen