Överst på sidan
Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag Fyll i mallen

Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag

Senast ändrat
Senast ändrat För 4 dagar sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,5 - 1 röst
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 4 dagar sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,5 - 1 röst

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Kallelse till styrelsemöte i aktiebolag

Alla aktiebolag måste ha styrelsemöte minst en gång om året för att bestämma att årsredovisningen är klar att presenteras på årsstämman. Styrelsen är en sammansättning personer (styrelseledamöter) som står för den dagliga förvaltningen av ett aktiebolag. På ett styrelsemöte kan, utöver beslut om årsredovsisningen, styrelsens ordförande utses, aktiebolagets verkställande direktör utses eller ändras samt beslut om hur firmateckningen ska se ut fattas.

Detta dokument används för att kalla styrelseledamöter och suppleanter till utsatt styrelsemöte.


Vad är det för något?

Kallelse till styrelsemöte kan förklaras som en inbjudan. Det är de personer som sitter i styrelsen samt eventuella suppleanter, d.v.s. de som ska träda in i en styrelseledamots ställe om denne inte kan närvara, som ska kallas.

Lagen ställer krav på minst ett styrelsemöte om året men många företag väljer att ha det oftare än så. Det kan i ett företags bolagsordning ställas upp krav på fler styrelsemöten om året. Vidare kan styrelsen själv alltid välja att ha fler möten.


Hur fungerar det?

Det är ett företags styrelseordförande som ansvarar för att skicka ut kallelse till styrelsemöte. Det finns inga regler för hur en kallelse till styrelsemöte ska se ut utan det är upp till styrelseordföranden. Det ska dock framgå att det är en kallelse samt när och vart styrelsemötet ska äga rum.

Det måste enligt lag hållas ett styrelsemöte innan årsstämman, d.v.s. aktiebolagets högst beslutsfattande organ. Eventuellt ytterligare styrelsemöten kan hållas när så önskas eller i enlighet med bolagsordningen, d.v.s. aktiebolagets interna regelverk, om det framgår regler om detta där.

När kallelsen är upprättad kan den om så önskas signeras av styrelseordföranden innan den skickas ut till samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Kallelsen ska skickas ut på det sätt som framgår av bolagsordningen.


Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen