Överst på sidan
Aktiebrev Fyll i mallen

Aktiebrev

Senast ändrat
Senast ändrat För 2 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 2 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Aktiebrev

Ett aktiebrev är ett bevis på en fysisk eller juridisk persons andelsrätt i ett aktiebolag. Det kan förklaras som ett certifikat där det bl.a. framgår antal aktier som en viss person äger.


Hur fungerar det?

Ett aktiebrev ska upprättas då en aktieägare kräver det. I brevet ska det framgå uppgifter till både aktiebolaget och aktieägaren, antal aktier som brevet avser, aktiernas slag samt vilken dag brevet lämnats ut. Med aktieslag förstås olika kategorier av aktier. Varje aktieslag kan ha olika rättigheter och förmåner som t.ex. olika antal röster på bolagsstämman. Vanliga aktieslag är A- och B-aktier.

När aktiebrevet är upprättat ska det signeras av aktiebolagets styrelse, det är ofta ordföranden som är firmatecknare och därmed har behörighet att signera handlingar för styrelsens räkning. När det signerats ska det överlämnas till aktuell aktieägare.

För att ett aktiebrev ska få lämnas ut krävs att aktieägaren i fråga är införd i aktieboken, aktierna är betalda och bolaget har registrerats. En aktiebok är ett register över ett aktiebolags aktieägare och ägarstruktur. Det är ett viktigt juridiskt dokument som innehåller information om varje aktieägare och deras aktieinnehav och andra relaterade uppgifter.


Tillämplig lag

Regler för aktiebrev finns i 6 kap. aktiebolagslagen.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen