Överst på sidan
Fullmakt Fyll i mallen

Fullmakt

Senast ändrat
Senast ändrat För 3 veckor sedan
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 till 2 sidor
Betyg 4,4 - 57 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: För 3 veckor sedan

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,4 - 57 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Fullmakt

En fullmakt ger en fullmaktstagare, d.v.s. den som fullmakten ställts ut till, rätt att handla för en fullmaktsgivares, d.v.s. den som ställt ut fullmaktens, räkning. Fullmakten bestämmer omfattningen av fullmaktstagarens behörighet att agera. Fullmakten visas upp för utomstående personer som själva kan se den skriftliga fullmakten och få information om vilka handlingar fullmaktstagaren har rätt att göra i fullmaktsgivarens namn och för fullmaktsgivarens räkning.


Olika typer av fullmakt

En generalfullmakt låter fullmaktstagaren agera i fullmaktsgivarens namn generellt i alla situationer. Detta kan innefatta bland annat rätt att företräda fullmaktsgivaren i ett avtal, att utföra ett specifikt uppdrag eller köpa en vara eller fastighet. Alla handlingar som fullmaktsgivaren själv kan utföra juridiskt kan även fullmaktstagaren i en generalfullmakt utföra.

En fullmakt kan också gälla specifika handlingar såsom att företräda någon i ett avtal, köpa en viss egendom eller hämta ut en försändelse.

Fullmakten kan användas både av privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, och företag, d.v.s. juridiska personer.


Hur fungerar det?

Fullmaktsgivaren måste ha den kapacitet som krävs för att utföra de handlingar som anförtrotts fullmaktstagaren. Detta innebär att om fullmaktsgivaren är en minderårig eller omyndigförklarad person, måste fullmakten undertecknas av dennes målsman eller gode man.

Fullmakten måste ha följande innehåll:

  • Plats och datum då fullmakten träder i kraft,
  • Identifiering av den eller de personer som beviljar fullmakten (fullmaktsgivare),
  • Identifiering av den eller de personer som mottar fullmakten (fullmaktstagare/fullmäktig),
  • Typ av befogenhet som beviljas genom fullmakten (åtgärder som kan utföras av fullmaktstagaren och de tillgångar som fullmakten hänvisar till).

Fullmakten kan vidare innehålla ett utgångsdatum gällande dess giltighet.

Fullmakten ska undertecknas av fullmaktsgivaren och därefter överlämnas till fullmaktstagaren. Om fullmakten omfattar köp av fast egendom eller bostadsrätt skall den bevittnas av två utomstående personer innan överlämning sker. Den som agerar vittne måste vara minst 15 år fyllda och får inte lida av någon psykisk störning. Det ställs inte krav på bevittning för att fullmakten i sig ska vara giltig enligt lag men i många fall krävs det av banken som beviljat eventuellt lån för köpet. Vidare krävs bevittning vid lagfartsansökan gällande fastighet.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

18 kap 4 § Handelsbalken (1736:0123 2)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen