Överst på sidan

Fullmakt

Förlopp:
0%
?
X

Om uppdragsgivaren vill utse någon till ombud i en rättegång välj "Ja". Detta är en separat fullmakt som inte omfattas av detta dokument.

Behöver du
hjälp?
Ändra mallen

FullmaktHärmed befullmäktigas ________, med personnummer ________, att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda mina nedan angivna juridiska och ekonomiska intressen.


1. Uppdragstagaren har rätt att köpa följande egendom:

________


2.
Fullmakten ger uppdragstagaren rätt att försälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


3.
Uppdragstagaren har rätt att sälja följande egendom:

________


4.
Uppdragstagaren har rätt att ingå följande typer av avtal:

________


5.
Uppdragstagaren har rätt att hämta ut följande försändelse(r):

________


6.
Uppdragstagaren har rätt att nyttja följande fordon:

________


7.
Uppdragstagaren har rätt att företräda uppdragsgivaren i följande dödsbo:

________ med dödsbonummer ________


Giltighetstid

Fullmakten är giltig tillsvidare.


Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________

Underskrift

Datum och ort:________________________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Uppdragstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


Underskrift

Datum och ort: _________________________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


BevittningUnderskrift: __________________________________

Namnförtydligande: ___________________________

Adress: _____________________________________

Telefonnummer: ______________________________

Datum: _____________________________________Underskrift: _________________________________

Namnförtydligande: __________________________

Adress: ____________________________________

Telefonnummer: _____________________________

Datum: ____________________________________

Visa det pågående
dokumentet

FullmaktHärmed befullmäktigas ________, med personnummer ________, att självständigt och oinskränkt förvalta och företräda mina nedan angivna juridiska och ekonomiska intressen.


1. Uppdragstagaren har rätt att köpa följande egendom:

________


2.
Fullmakten ger uppdragstagaren rätt att försälja samt kvittera och uppbära köpeskillingen.


3.
Uppdragstagaren har rätt att sälja följande egendom:

________


4.
Uppdragstagaren har rätt att ingå följande typer av avtal:

________


5.
Uppdragstagaren har rätt att hämta ut följande försändelse(r):

________


6.
Uppdragstagaren har rätt att nyttja följande fordon:

________


7.
Uppdragstagaren har rätt att företräda uppdragsgivaren i följande dödsbo:

________ med dödsbonummer ________


Giltighetstid

Fullmakten är giltig tillsvidare.


Uppdragsgivare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________

Underskrift

Datum och ort:________________________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


Uppdragstagare

Namn: ________
Personnummer: ________
Adress: ________
Telefon: ________


Underskrift

Datum och ort: _________________________________________________________________________

Namnförtydligande: ________


BevittningUnderskrift: __________________________________

Namnförtydligande: ___________________________

Adress: _____________________________________

Telefonnummer: ______________________________

Datum: _____________________________________Underskrift: _________________________________

Namnförtydligande: __________________________

Adress: ____________________________________

Telefonnummer: _____________________________

Datum: ____________________________________