Franchiseavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Franchiseavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek5 till 7 sidor
4,5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 5 till 7 sidor

Betyg: 4,5 - 1 röst

Fyll i mallen

Franchise är en typ av affärsmodell där utomstående kan "hyra" ett affärskoncept mot en avgift. Oberoende egenföretagare kan med andra ord använda en redan existerande affärsmodell och en redan existerande produkt eller tjänst för sin egen verksamhet men under annans namn.


Varför franchise?

Franchise är en väg för företagare att expandera sin verksamhet utan att själva investera. Att ingå franchiseavtal gör det möjligt för en verksamhet att växa utan någon större ekonomisk risk eller organisatoriskt ansvar då detta sköts av franchisetagaren, d.v.s. den som önskar hyra det existerande konceptet. Franchisegivaren, d.v.s. den som äger varumärket som är föremål för franchise, drar ekonomisk nytta från detta genom att franchisetagaren betalar diverse avgifter för att få bruka franchisegivarens koncept och varumärke.

För en person som går i tankarna att starta en egen verksamhet kan franchise vara en god idé då franchisegivaren redan har byggt upp en fungerande verksamhet och kundkrets. En annan fördel med denna typ av affärskoncept är att franchisegivaren ger löpande råd och instruktioner kring hur verksamheten ska bedrivas. Franchisegivaren är vidare skyldig att tillhandahålla handböcker där all relevant information gällande verksamheten och dess bedrivande finns.


Hur kan detta avtal användas?

Ett franchiseavtal upprättas mellan en franchisegivare och en franchisetagare. När parterna har kommit fram till ett passande upplägg ska ett avtal signeras där parternas rättigheter och skyldigheter framgår. Ett franchiseavtal är ofta standardiserat då en franchisegivare vanligtvis använder samma avtalsmall för samtliga franchisetagare. En franchisetagare kan alltså vanligtvis inte ändra i avtalet vilket innebär att det är extra viktigt att villkoren noga kollas igenom innan en signering sker.

Viktiga avtalsklausuler att hålla koll på är bl.a. verksamhetsbeskrivningen, vilka avgifter som ska betalas, hur konkurrens regleras, eventuell sekretess, vad som händer vid avtalsbrott, hur eventuell tvist ska lösas och hur möjligheterna att avsluta uppdraget ser ut.

Avtalet bör upprättas i två likalydande exemplar där parterna behåller var sitt. När både parter har signerat uppstår bundenhet och franchisetagaren kan börja starta upp sin verksamhet.


Tillämplig lag

Lag (2006:484) om franchisegivarares informationsskyldighet

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Varumärkeslag (2010:1877)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen