Offert Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Offert

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

En offert skickas från ett företag på en eventuellt framtida kunds begäran. Det kan förklaras som ett erbjudande gällande en viss vara eller tjänst som kunden är intresserad av men önskar få mer information om innan ett köp blir aktuellt.


Vad är det för något?

En offert utgör ett anbud om antingen en vara eller tjänst. En offert skickas ut från företag till en potentiell kund först efter att denne visat intresse för något som företaget i fråga säljer. Syftet med offerten är att ge den eventuella kunden mer specifik information om villkor kring ett köp samt lämna förslag på pris. En offert upprättas i princip på samma sätt som en faktura. Skillnande dem emellan är att en faktura skickas ut efter ett köp och fungerar som en anmodan till betalning.

En offert är ensidigt bindande för säljaren medan köparen kan välja om hen vill acceptera anbudet helt, delvis eller avböja det. Väljer köparen att acceptera offerten i sin helhet blir denne också bunden och ett avtal uppstår. Väljer kunden i stället att ändra i erbjudandet och endast acceptera en viss del uppstår en så kallad oren accept vilket ses som ett nytt anbud. Köparen blir vid en sådan situation bunden till sitt anbud medan säljarens bundenhet upphör. Denne får i sin tur välja om det nya anbudet ska accepteras helt, delvis eller avböjas.


Hur fungerar det?

En offert kan vara både muntlig och skriftlig men för att undvika oklarheter om vad som faktiskt erbjudits är det att föredra om den är skriftlig. För att kunden i fråga ska kunna jämföra olika offerter på ett enkelt sätt bör den utformas så specificerat som möjligt.

I en offert lägger ett företag fram ett erbjudande till köp. Det framgår ofta pris, produktbeskrivning, betalning- och leveransvillkor. När offerten är upprättad ska den skickas till köparen som får ta ställning till erbjudandet. Säljaren är bunden till offerten under skälig betänketid enligt lag, hur lång tid det är får bedömas i varje enskilt fall, det kan därför vara en god idé att ange.

När offerten är upprättad kan den om så önskas signeras av behörig person hos företaget som upprättat den. Därefter ska den skickas/överlämnas till den potentiella kunden. Vanligtvis skickas en offert över e-post då det är betydligt mer tidseffektivt än vanlig post.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumenttjänstlag (1985:716)

Köplag (1990:931)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen