Överst på sidan
Offert Fyll i mallen

Offert

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-12-05
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-12-05

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Offert

En offert skickas från ett företag på en eventuellt framtida kunds begäran. Det kan förklaras som ett erbjudande gällande en viss vara eller tjänst som kunden är intresserad av men önskar få mer information om innan ett köp blir aktuellt.


Vad är det för något?

En offert utgör ett anbud om antingen en vara eller tjänst. En offert skickas ut från företag till kund först efter att en kund visat intresse för något som företaget i fråga säljer. Syftet med offerten är att ge den eventuella kunden mer specifik information om villkor kring ett köp samt lämna förslag på pris. En offert upprättas i princip på samma sätt som en faktura, den senare skickas dock ut efter ett köp och fungerar som en anmodan till betalning.

En offert är ensidigt bindande för säljaren medan köparen kan välja om hen vill acceptera anbudet helt, delvis eller avböja det. Väljer köparen att acceptera offerten i sin helhet blir denne också bunden och ett avtal uppstår. Väljer kunden i stället att ändra i erbjudandet och endast acceptera en viss del uppstår en så kallad oren accept vilket ses som ett nytt anbud. Köparen blir vid en sådan situation bunden till sitt anbud medan säljarens bundenhet upphör. Denne får i sin tur välja om det nya anbudet ska accepteras helt, delvis eller avböjas.


Hur fungerar det

En offert kan vara både muntlig och skriftlig men för att undvika oklarheter om vad som faktiskt erbjudits är det att föredra om den är skriftlig. För att kunden i fråga ska kunna jämföra olika offerter på ett enkelt sätt bör den utformas så specificerad som möjligt.

I en offert lägger ett företag fram ett erbjudande till köp. Det framgår ofta pris, produktbeskrivning, betalning- och leveransvillkor. När offerten är upprättad ska den skickas till köparen som får ta ställning till erbjudandet. Säljaren är bunden till offerten under skälig betänketid enligt lag, hur lång tid det är får bedömas i varje enskilt fall, det kan därför vara en god idé att ange.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumenttjänstlag (1985:716)

Köplag (1990:931)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen