Överst på sidan
Avtal om städning Fyll i mallen

Avtal om städning

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-09-11
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Betyg 4,7 - 7 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-09-11

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,7 - 7 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avtal om städning

Ett avtal om städning upprättas då en person vill kontraktera någon för städning av exempelvis hem eller kontor. Avtalet fastställer villkoren för städningen och är en god idé att upprätta för att undvika oklarheter parterna emellan.


Vad är det för något?

Ett avtal om städning är ett avtal om en service där servicetagaren, d.v.s. den person som efterfrågar städningen, och servicegivaren, d.v.s. den person som ska utföra städningen, kommer överens om villkor för hur detta ska gå till. Är det en annan typ av service som ska utföras ska i stället ett allmänt serviceavtal upprättas.

Hur fungerar det?

Avtalet upprättas av parterna gemensamt, anlitar servicetagaren en städfirma och inte en enskild person att utföra städningen är det i stället företaget i fråga och inte den enskilda individen som ska utföra städningen som står som avtalspart.

Av avtalet ska det bl.a. framgå vilka parterna är, vilken typ av städning som ska utföras samt i vilken omfattning, om städning ska vara återkommande eller om avtalet endast omfattar ett enskilt tillfälle, vilken ersättning som ska utgå samt betalningsvillkor, villkor för avbokning samt hur en situation där någon part bryter mot avtalet ska hanteras.

När avtelet är färdigställt ska det signeras av båda parter i två exemplar så att de kan behålla var sitt.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Regler för ROT- och RUT-avdrag finns i 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen