Överst på sidan
Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter GDPR Fyll i mallen

Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-20
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-20

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter (GDPR)

Den som har lämnat ett samtycke till behandling av personuppgifter enligt GDPR kan när som helst välja att återkalla det. Detta görs genom att kontakta företaget eller dennes dataskyddsombud om något sådant är utsett.


Vad är det för något?

För att ett företag ska få behandla en persons personuppgifter, d.v.s. all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person, krävs att ett tydligt och frivilligt samtycke har lämnats. Ett samtycke kan antingen lämnas skriftligt, digitalt eller muntligt och ska vara lika lätt att återkalla som att ge. Genom att återkalla ett samtycke förlorar det sin giltighet och företaget har inte längre någon rätt att behandla personuppgifterna.


Hur fungerar det?

Det ska vara lätt att återkalla ett samtycke till användning av personuppgifter, är det inte det är samtycket inte att anses som giltigt. Ett samtycke kan återkallas både skriftligt, muntligt och digitalt. Det bör av samtycket framgå hur det kan återkallas i det enskilda fallet.

När ett samtycke ska återkallas bör det tydligt framgå vem som återkallar det samt att det faktiskt rör sig om ett återkallande. Detta dokument kan användas i syfte att återkalla ett samtycke antingen skriftligt med en underskrift eller digitalt genom att skicka det direkt till aktuellt företag. Se över det redan lämnade samtycket eller kontakta företaget i fråga för att ta reda på hur samtycket önskas återkallas i det enskilda fallet.

När detta dokument är upprättat bör det sparas en kopia innan det skickas till företaget i fråga för att undvika eventuell framtida tvist.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen