Överst på sidan
Användarvillkor för webbsida Fyll i mallen

Användarvillkor för webbsida

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-06
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-06

Storlek: 3 till 4 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Användarvillkor för webbsida

Detta dokument kan användas för att skapa riktlinjer och regler vid användning av en webbsida. Dokumentet består av villkor och skyldigheter som var person som vill använda webbsidan i fråga måste acceptera innan den blir tillgänglig.


Vad är det för något?

Användarvillkor för en webbsida fungerar som ett internt regelverk för hur den får användas. Alla som har en webbsida bör upprätta användarvillkor då det är ett viktigt dokument som klargör vad som förväntas av användarna och webbsidan. Det bör bl.a. framgå hur eventuell betalning kommer hanteras, hur information såsom personuppgifter och cookies lagras samt vad som händer vid en situation där en användare av webbsidan bryter mot användarvillkoren.

Personuppgifter

Med personuppgifter förstås all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Det kan t.ex. vara namn, personnummer, telefonnummer, adress, foton, hälsotillstånd, registeringsnummer till en privatbil osv.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren hos en webbsidas användare under en viss tid. De används för att ge användaren en bättre upplevelse genom att t.ex. spara valt språk, skräddarsy marknadsföring och komma ihåg inloggningsuppgifter.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en länge tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbsidan/webbläsaren stängs ner. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbsidan.


Hur fungerar det?

Detta dokument kan användas av både privatpersoner och företag och kan användas för att sätta upp helt nya användarvillkor för en ny webbsida eller för att uppdatera en redan existerande webbsidas användarvillkor.

Genom att en användare accepterar användarvillkoren för en hemsida uppstår ett bindande avtal mellan användaren i fråga och webbsidan. Det krävs inte att användaren fysiskt signerar villkoren utan bundenhet uppstår genom att de accepteras digitalt.

När detta dokument är upprättat bör det publiceras på den webbsida villkoren ska gälla för. Dokumentet bör vara lättillgängligt så att samtliga användare enkelt kan ta del av det.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen