Cookiepolicy Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Cookiepolicy

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-07
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,5 - 2 röster

Fyll i mallen

En cookiepolicy reglerar hur cookies behandlas på en webbplats. Med cookies förstås små textfiler som lagrar information i webbplatsens besökares enheter. Då de flesta cookies kan identifiera en webbplats användare klassas de som personuppgifter. En cookiepolicy måste alltså följa dataskyddsförordningen (GDPR).


Vad är det för något?

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Exempel på direkta personuppgifter är namn, personnummer och telefonnummer. Till indirekta personuppgifter hör bl.a. IP-adress och registreringsnummer på fordon.

Cookies

Cookies används på webbplatser för att skapa en bättre användarupplevelse. Cookies är små textfiler med information som en webbläsare automatiskt sparar och lagrar på användarens enhet. Med cookies kan alltså inloggningsuppgifter och tidigare inställningar t.ex. sparas tills nästa gång användaren loggar in.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en bestämd längre period och ligger kvar mellan gångerna en besökare använder webbplatser. Sessionscookies sparas endast under tiden som en besökare är online och använder webbplatsen. När webbplatsen/webbläsaren kryssas ned raderas alltså dessa cookies.

Cookiepolicy

Alla webbplatser som använder sig av cookies som är att klassas som personuppgifter ska upprätta en cookiepolicy som är i linje med GDPR. Policyn ska klargöra hur cookies används på webbplatsen samt vilken information som sparas.


Hur fungerar det?

Detta dokument kan användas av alla som äger en webbplats som använder cookies. För att användning av cookies som sparar personuppgifter ska vara tillåtet måste GDPR följas vilket bl.a. innehär att ett samtycke måste inhämtas från alla användare. Detta görs ofta genom en liten informationsruta direkt på webbplatsen som användaren kan välja att acceptera.

En cookiepolicy ska vara transparent och lättförståelig, den ska ge en klar bild för hur cookies hanteras på webbplatsen. När policyn är färdigställd ska den publiceras på webbplatsen i fråga. Dokumentet ska vara lättillgängligt för samtliga att ta del av.

Vid skapandet av en webbplats är det en god idé att även upprätta en policy för användning av personuppgifter, d.v.s. en policy för hur användarnas personuppgifter kommer behandlas, samt användarvillkor, för att sätta upp ramar för vad webbplatsens användare får och inte får agera.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen