Influenceravtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Influenceravtal

Senast ändrat Senast ändrat 2023-11-21
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-11-21

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

Ett influenceravtal upprättas mellan en så kallad influencer, d.v.s. en person som arbetar med sociala medier och har en stor publik, och ett företag som vill marknadsföra sina produkter på influencerns plattform/-ar.


Vad är det för något?

Ett influenceravtal är en typ av marknadsföringsavtal där ett företag vänder sig till en person med en stor plattform på sociala medier, t.ex. Instagram, TikTok eller Youtube, för att där exponera sin verksamhet och sina produkter.

Ett företag som väljer att använda sig av influencer marketing kan snabbt, effektivt och autentiskt nå ut till en engagerad publik. Autentiskt på så sätt att marknadsföringen vävs in i konsumenternas vardag.

Ska någon annan utföra marknadsföringen för ett företag ska i stället ett marknadsföringsavtal upprättas.


Fördelar med influencer marketing:

  • Kontroll över vilken publik som nås,
  • Det ger ofta direkta resultat, då många väljer att arbeta med rabattkoder under en kort period,
  • Kan generera snabb ökning av varumärkeskännedom som i sin tur bidrar till ett långsiktigt ökat resultat,
  • Ger goda chanser att snabbt nå ut på en ny marknad, t.ex. utomlands,
  • Ökar chansen till spridning då kunderna självmant valt att följa en viss influencer och därmed påverkas av dennes rekommendationer.


Hur fungerar det?

Ett influenceravtal reglerar villkoren för hur ett samarbete mellan ett företag och en influencer ska gå till. Det är viktigt att ett avtal upprättas för att vara på det klara om vad som faktiskt överenskommits. Att upprätta ett influenceravtal minskar alltså risken för framtida tvister.

Av avtalet ska det framgå vilka parterna är, omfattningen av samarbetet tydligt framgå, det kan t.ex. röra sig om att precisera antal inlägg som ska postas på influencerns sociala medier, vilka sociala medier som ska användas och vilket innehåll som där ska presenteras. Av avtalet bör det vidare framgå vilken ersättning som ska utgå till influencern, hur eventuellt avtalsbrott ska hanteras, om parterna ska vara bundna av sekretess, d.v.s. ett förbud att sprida konfidentiell information till utomstående, samt om parterna ska vara bundna av ett konkurrensförbud, d.v.s. om influencern ska vara helt eller delvist begränsad till att endast marknadsföra företaget i fråga. Önskar en mer detaljerad överenskommelse gällande sekretess och/eller konkurrens kan ett sekretessavtal och/eller konkurrensavtal upprättas parallellt med detta avtal.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter. Därefter ska var part behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Marknadsföringslag (2008:486)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen