Molntjänstavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Molntjänstavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-24
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek4 till 7 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 4 till 7 sidor

Fyll i mallen

Ett molntjänstavtal upprättas mellan två parter, en kund och en leverantör som erbjuder molntjänsten i fråga. Avtalet ska reglera affärsrelationen och villkoren för den digitala tjänst/lösning som kunden köpt i leverantörens molntjänst. Detta avtal är specifikt utformat för molntjänster. Vid andra typer av tjänster kan i stället ett allmänt serviceavtal upprättas.


Vad är en molntjänst?

En molntjänst är en IT-tjänst som kan hantera och lagra program, data, processorkraft och annat online i stället för en dators mjukvara. En kund ska kunna beställa, ändra och ta bort tjänster från molntjänsten utan mänsklig inblandning. Vidare ska den som använder en molntjänst ha åtkomst till den från olika enheter via internet. Om en tjänst brister i någon av dessa delar klassas det inte som en molntjänst.

Ett molntjänstavtal ska inte förväxlas med ett licensavtal. Följden av att upprätta ett molntjänstavtal är att kunden ges tillgång till en tjänst. Personen i fråga tillåts t.ex. förvara data i molnet. Genom att upprätta ett licensavtal kan å andra sidan en rättighet att kopiera t.ex. ett visst system ges.


Hur fungerar det?

Av ett molntjänstavtal ska samtliga villkor för parternas affärsrelation framgå. Det bör bl.a. framgå detaljerna kring molntjänsten som omfattas av avtalet, information kring hur tjänsten kan användas och ändras, information kring personuppgiftshantering, ersättning, eventuell sekretess och liknande.

Avtalet upprättas oftast av leverantören och godkänns sedan av kunden. Det är inget krav på att godkännande sker genom signering i person då molntjänster oftast säljs över internet. En kund kan t.ex. godkänna avtalet genom att klicka i en ruta om godkännande eller genom betalning av tjänsten. Det ska dock göras klart för kunden att ett avtal kommer ingås.

Tillämplig lag

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen