Överst på sidan
Personuppgiftspolicy för webbsida Fyll i mallen

Personuppgiftspolicy för webbsida

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-16
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-16

Storlek: 3 till 4 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Personuppgiftspolicy för webbsida

En personuppgiftspolicy som upprättas för en webbsida fungerar som ett internt regelverk och reglerar hur webbsidan i fråga lagrar och hanterar besökares personuppgifter. Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft år 2018 har högre krav ställts på hur personuppgiftshantering får gå till.


Vad är det för något?

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som antingen direkt eller indirekt kan kopplas till en viss person. Direkta personuppgifter kan ensamt identifiera en person medan en indirekt personuppgift tillsammans med andra kan identifiera en person.

Exempel på uppgifter som ofta klassas som personliga i GDPR:s mening är namn, personnummer, adress, telefonnummer, foton och e-postadress.

Personuppgiftspolicy

Alla webbsidor som hanterar personuppgifter måste göra detta i linje med GDPR. Ett av grundkraven för att få hantera personuppgifter är att ett samtycke lämnats från personen i fråga. Ett samtycke ska vara informativt och en webbsidas besökare ska enkelt kunna ta reda på hur personuppgifter där behandlas, varför en policy ska upprättas.

En personuppgiftspolicy ska klargöra vilka personuppgifter som webbsidan samlar in och lagrar, hur de används, hur besökarna har kontroll över detta samt hur en kan komma i kontakt med webbsidan i fråga.


Hur fungerar det?

En personuppgiftspolicy, för webbsida. ska upprättas av alla företag och myndigheter som har en webbsida som hanterar personuppgifter, då de omfattas av GDPR.

En personuppgiftspolicy för en webbsida utgör ett inre regelverk för hur personuppgifter kommer behandlas. Den ska vara tydlig, specifik och lättillgänglig. När policyn är upprättad ska den publiceras på webbsidan så att den är tillgänglig för samtliga besökare.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen