Personuppgiftspolicy för webbplats Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Personuppgiftspolicy för webbplats

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-13
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-13

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Fyll i mallen

En personuppgiftspolicy som upprättas för en webbplats fungerar som ett internt regelverk och reglerar hur en webbplat lagrar och hanterar sina besökares personuppgifter. Sedan dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft år 2018 har högre krav ställts på hur personuppgiftshantering får gå till.


Vad är det för något?

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som antingen direkt eller indirekt kan kopplas till en viss fysisk person. Direkta personuppgifter kan ensamt identifiera en person medan en indirekt personuppgift tillsammans med andra kan identifiera en person.

Exempel på personuppgifter i GDPR:s mening är namn, personnummer, adress, telefonnummer, foton och e-postadress.

Till direkta personuppgifter hör t.ex. namn och personnummer medan t.ex. IP-adress och bostadsort räknas som indirekta personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Alla webbplatser som hanterar personuppgifter måste göra detta i linje med GDPR. Ett av grundkraven för att få hantera personuppgifter är att ett samtycke inhämtas från personen i fråga. Ett samtycke ska vara informativt och en webbplats besökare ska enkelt kunna ta reda på hur personuppgifter där behandlas, varför en policy ska upprättas.

En personuppgiftspolicy ska klargöra vilka personuppgifter som webbplatsen samlar in och lagrar, hur de används, hur besökarna har kontroll över detta samt hur de kan komma i kontakt med ägaren av webbplatsen i fråga.


Hur fungerar det?

En personuppgiftspolicy, för webbplats, ska upprättas av samtliga företag och myndigheter som har en webbplats som hanterar personuppgifter.

En personuppgiftspolicy för en webbplats utgör ett inre regelverk för hur personuppgifter kommer behandlas. Den ska vara tydlig, specifik och lättillgänglig. När policyn är upprättad ska den publiceras på webbplatsen så att den är tillgänglig för samtliga besökare.

Vid skapandet av en webbplats är det en god idé att även upprätta en cookiepolicy, d.v.s. en policy för hur små textfiler lagrar information från användaren för att förbättra dennes användarupplevelse, samt användarvillkor, för att sätta upp ramar för hur webbplatsens användare får och inte får agera.


Tillämplig lag

Dataskyddsförordningen (GDPR)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen