Överst på sidan
Avslutande eller avbrytande av provanställning Fyll i mallen

Avslutande eller avbrytande av provanställning

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-22
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 4,4 - 14 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,4 - 14 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avslutande eller avbrytande av provanställning

Detta dokument kan användas av en arbetsgivare som önskar avsluta eller avbryta en arbetstagares provanställning.


Vad är det för något?

Vid en anställnings ingående har arbetsgivaren en möjlighet att anställa på prov. Denna möjlighet kan som längst sträcka sig sex månader från anställningens start. Efter sex månader har passerat övergår anställningen i stället till en tillsvidareanställning om inte uppsägning sker.

Under en provanställning har arbetstagaren ett lägre rättsligt skydd, främst då arbetsgivaren kan välja att avbryta en provanställning utan saklig grund. Önskar en arbetsgivare att en provanställning upphör kan en sådan antingen avbrytas i förtid, innan anställningsperioden löpt ut, eller avslutas vid provanställningens slutdatum.


Hur fungerar det?

Ett avslut eller ett tidigt avbrytande av en provanställning anses i lagens mening inte vara en uppsägning, därav är reglerna kring provanställningars upphörande betydligt mindre strikta. Det finns inga egentliga formkrav mer än att en varseltid om två veckor måste iakttas samt att det tydligt bör framgå att provanställningen kommer upphöra. För att undvika oklarheter och eventuella tvister är det att föredra om arbetstagaren meddelas skriftligen.

Finns ytterligare bestämmelser kring provanställningar i kollektivavtal är även de gällande.

När dokumentet är ifyllt ska det skrivas ut och signeras för att därefter överlämnas till arbetstagaren som även hen ska signera. Genom arbetstagarens signatur bekräftas att personen har delgivits avslutet och det bör således inte bli någon tvist kring det.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen