Arbetsgivarintyg Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Arbetsgivarintyg

Senast ändrat Senast ändrat 2023-12-12
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
4,2 - 71 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-12-12

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 4,2 - 71 röster

Fyll i mallen

Ett arbetsgivarintyg är ett dokument som styrker att en person arbetar eller har arbetat på en viss arbetsplats. Av intyget ska det framgå anställningsperiod, hur mycket en arbetstagare har arbetat samt dennes inkomst.


Hur fungerar det?

Arbetsgivarintyget utfärdas av arbetsgivaren och kan sedan användas för att styrka antingen en pågående eller en tidigare anställning. Det är arbetsgivarens skyldighet att på begäran från en nuvarande eller tidigare anställd utfärda ett intyg. Det finns ingen satt gräns på hur lång tid en arbetsgivare har på sig att utfärda ett intyg men om det dröjer oskäligt länge kan arbetstagaren eller den före detta arbetstagaren kontakta sin fackliga organisation för hjälp.

Ett arbetsgivarintyg krävs t.ex vid ansökan om arbetslöshetsförsäkring. Andra tillfällen då det kan efterfrågas är t.ex. vid låneansökningar och ansökan om bidrag hos Försäkringskassan.

När intyget är ifyllt ska det signeras av arbetsgivaren och därefter skickas eller överlämnas till arbetstagaren.


Tillämplig lag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen