Praktikintyg Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Praktikintyg

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,1 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,1 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett praktikintyg fungerar som ett bevis för att en praktiktjänstgöring har ägt rum. När en praktik är slutförd ska ett sådant utföras och överlämnas till praktikanten (d.v.s. den som genomfört praktiken). Praktikanten kan sedan använda intyget vid framtida anställningssökande.

Praktik är en typ av arbetsträning som ger en person möjlighet att skaffa arbetserfarenhet genom att testa på ett yrke. Praktik innebär inte en anställning utan är ett sätt för en arbetsgivare att erbjuda arbetsorientering, kunskap och möjlighet till utveckling.

Detta dokument upprättas efter en praktik redan har slutförts, det ska alltså inte förväxlas med ett praktikavtal. Ett praktikavtal upprättas innan en praktik påbörjas och ställer upp villkoren för praktiken. Ett sådant avtal innefattar t.ex. om lön ska utgå, arbetstider, skötselregler, bestämmelser om sekretess o.s.v.


Hur fungerar det?

Praktikintyget utformas av praktikantens handledare, d.v.s. den som ansvarat för praktikanten under praktikperioden. Av intyget ska det framgå vart praktiken har ägt rum, vem som har utfört praktiken, vem som har varit handledare, praktikperiod, utförda uppgifter samt praktikbetyg. Praktikbetyg syftar till hur väl praktikanten utfört sina uppgifter.

Ett praktikintyg bevisar att en praktiktjänstgöring faktiskt har ägt rum och styrks genom att den som har agerat som handledare signerar handlingen. Utgör praktiken en del av en utbildning, t.ex. gymnasie- eller högskoleutbildning, ska en kopia av intyget lämnas till skolan.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen