Överst på sidan
Praktikintyg Fyll i mallen

Praktikintyg

Senast ändrat
Senast ändrat 2019-11-12
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2019-11-12

Storlek: 1 sida

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Praktikintyg

Ett praktikintyg fungerar som ett bevis för att en praktiktjänstgöring har ägt rum. När en praktik är slutförd ska ett sådant utföras och överlämnas till praktikanten. Praktikanten kan sedan använda intyget vid framtida anställningssökande.

Hur fungerar det?

Praktikintyget utformas av praktikantens handledare. Av intyget ska det framgå vart praktiken har ägt rum, vem som har utfört praktiken, vem som har varit handledare, praktikperiod, utförda uppgifter samt praktikbetyg.

Ett praktikintyg bevisar att en praktiktjänstgöring faktiskt har ägt rum och styrks genom att den som har agerat som handledare signerar handlingen. Utgör praktiken en del av en utbildning ska en kopia av intyget lämnas till skolan.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program


Ändra mallen

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen