Avgångsavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Avgångsavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 till 2 sidor
5 - 1 röst
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 till 2 sidor

Betyg: 5 - 1 röst

Fyll i mallen

Ett avgångsavtal kan upprättas mellan en arbetstagare och en arbetsgivare då de är överens om att avsluta en anställning. Det är med andra ord en uppsägning på båda parters villkor.

Har inte redan ett sekretessavtal upprättats kan det vara en god idé att upprätta parallellt med detta för att förhindra att arbetstagaren sprider vidare konfidentiell information.


Vad är det för något?

Då en arbetsgivare önskar avsluta en arbetstagares anställning trots att det inte finns någon saklig grund för uppsägning kan ett avgångsavtal upprättas. Detta förutsatt att arbetstagaren accepterar uppsägningen. Finns ingen saklig grund för uppsägning, t.ex. arbetsbrist eller personliga skäl såsom arbetsvägran, har arbetstagaren dock ingen skyldighet att acceptera en uppsägning. Går en arbetstagare inte med på att upprätta ett avgångsavtal, och ingen saklig grund för en "vanlig uppsägning" finns, kommer anställningen fortsätta som vanligt.

För att komma överens om avslut av en anställning väljer många arbetsgivare att förena uppsägningen med ett avgångsvederlag, d.v.s. ekonomisk ersättning för uppsägningen. Detta är frivilligt men ofta vad som krävs för att en arbetstagare ska acceptera en uppsägning utan saklig grund.


Hur fungerar det?

Ett första steg för att en överenskommelse om uppsägning ska komma till stånd är att arbetstagaren och arbetsgivaren tar upp en diskussion kring ämnet. Vad diskussionen utmynnar i ska sedan fastställas i avgångsavtalet. Vad som bör tas upp i avtalet är bl.a. uppsägningstid och huruvida arbetstagaren ska arbetsbefrias under den tiden. Vidare ska eventuellt avgångsvederlag framgå, detta kan maximalt uppgå till 32 månadslöner, förutsatt att anställningen varat längre än tio år.

När avtalet är upprättat ska det signeras och förvaras av båda parter.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen