Erbjudande om anställning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Erbjudande om anställning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-03-22
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,7 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-03-22

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,7 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett erbjudande om anställning upprättas av en arbetsgivare och överlämnas därefter till en potentiell anställd, d.v.s. en person som arbetsgivaren önskar anställa.


Vad är det för något?

Ett erbjudande om anställning är inte samma sak som ett anställningsavtal då det är ensidigt och endast ett steg för att senare komma till en anställning. Ett anställningserbjudande presenterar ett arbete och även de viktigaste villkoren som t.ex. lön och anställningsform. Det är sedan upp till personen som tilldelats erbjudandet att antingen acceptera eller avböja erbjudandet. I de fall att erbjudandet accepteras blir nästa steg att tillsammans med arbetsgivaren upprätta och signera ett anställningsavtal.


Hur fungerar det?

Detta dokument upprättas av en arbetsgivare enskilt, i syfte att anställa en person. Anställningserbjudandet är riktat till en viss person som arbetsgivaren anser lämplig för den anställning som ska fyllas. När erbjudandet har upprättats ska det av arbetsgivaren signeras och därefter överlämnas till den person som erbjudandet ställs ut till. Detta kan både ske personligen, digitalt eller via post.

Arbetsgivaren som skickar erbjudandet blir ensidigt bunden av detta. Det bör i erbjudandet framgå inom vilken tid personen i fråga har att svara på erbjudandet. Anges ingen tid är arbetsgivaren bunden i så lång tid som kan anses skäligt. Med skälig tid förstås den tid som arbetsgivaren subjektivt kunde beräkna vara bunden av erbjudandet, samt den tid det tar att skicka det och sedan få svar.

Accepteras erbjudandet inom utsatt eller skälig tid blir båda parter bundna och ska därefter upprätta ett anställningsavtal. Båda parter bör spara en kopia på detta dokument för att kunna styrka att en överenskommelse kommit till stånd vid en eventuell framtida tvist.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1982:80) om anställningsskydd


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen