Överst på sidan
Praktikavtal Fyll i mallen

Praktikavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2020-10-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 sidor
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändrat: 2020-10-07

Storlek: 2 sidor

Tillgängliga format: Word och PDF

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Praktikavtal

I ett praktikavtal fastställs villkoren för en praktiktjänstgöring. Avtalet upprättas mellan det företag som erbjuder tjänsten och praktikanten i fråga.


Vad är det för något?

Praktik utgörs ofta parallellt med studier eller i samband med att en person är arbetssökande. En praktiktjänstgöring innebär att en person är på en arbetsplats i syfte att lära sig ett arbete eller få kunskap kring en viss bransch. En praktikplats är inte synonymt med en vanlig anställning då syftet inte är att själv utföra arbete.

Ett praktikavtal reglerar förhållandet mellan praktikanten och den arbetsgivare där praktiken ska utföras.

Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för hur ett praktikavtal ska se ut men för att båda parter ska vara på det klara med vad som förväntas av varandra är det att föredra att det i vart fall upprättas. Det behöver inte vara speciellt komplicerat utan vad som bör framgå är givetvis parterna och personuppgifter till dem, att det faktiskt rör sig om en praktikplats, arbetstid och arbetsuppgifter, eventuell ersättning samt praktikperiod.

När avtalet är upprättar ska det signeras av båda parter. Ska praktiktjänstgöringen utgöra en del av en pågående utbildning ska även en representant från den aktuella grundskolan/universitetet signera avtalet. Var part bör sedan behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen