Praktikavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Praktikavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-04
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek2 till 3 sidor
5 - 2 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-04

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 5 - 2 röster

Fyll i mallen

I ett praktikavtal fastställs villkoren för en praktiktjänstgöring. Avtalet upprättas mellan det företag som erbjuder tjänsten och praktikanten i fråga. Praktik är en typ av arbetsträning och ska inte förväxlas med en anställning. Ska arbetstagaren anställa en person t.ex. på prov, tillsvidare eller på viss tid och arbetet ska utföras självständigt ska i stället ett anställningsavtal upprättas.


Vad är det för något?

Praktik utgörs ofta parallellt med studier eller i samband med att en person är arbetssökande. En praktiktjänstgöring innebär att en person är på en arbetsplats i syfte att lära sig ett arbete eller få kunskap kring en viss bransch. En praktikplats är inte synonymt med en vanlig anställning då syftet inte är att själv utföra arbete utan snarare gå med en anställd på arbetsplatsen och lära sig av denne.

När en praktiktjänst är avslutad kan ett praktikintyg upprättas som kan användas vid framtida anställningssökande eller liknande.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler för hur ett praktikavtal ska se ut men för att båda parter ska vara på det klara med vad som förväntas av varandra är det att föredra att det i vart fall upprättas. Det behöver inte vara speciellt komplicerat utan vad som bör framgå är givetvis personuppgifter till parterna, att det faktiskt rör sig om en praktikplats, arbetstid och arbetsuppgifter, eventuell ersättning samt praktikperiod.

Ska praktikanten t.ex. vara bunden av sekretess ska det också framgå. Sekretess innebär ett förbud att sprida konfidentiell information kring företaget till utomstående. Är det en med komplex sekretessförbindelse som ska upprättas bör det dock göras parallellt i ett enskilt sekretessavtal.

När avtalet är upprättar ska det signeras av båda parter. Ska praktiktjänstgöringen utgöra en del av en pågående utbildning ska även en representant från den aktuella grundskolan/universitetet signera avtalet. Var part bör sedan behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen