Överst på sidan
Jämställdhetspolicy Fyll i mallen

Jämställdhetspolicy

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-03-27
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-03-27

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Jämställdhetspolicy

En jämställdhetspolicy upprättas av en arbetsgivare och fungerar som ett internt regelverk på arbetsplatsen. En policy om jämställdhet syftar till att kvinnor och män ska behandlas på lika villkor.


Vad är det för något?

En policy om jämställdhet syftar till att skapa en jämställd atmosfär på en arbetsplats mellan kvinnor och män. En policy fungerar som en intern regel som alla på arbetsplatsen i fråga ska följa. Att behandla personer olika beroende på kön är olagligt och klassas som diskriminering. Trots detta måste en arbetsgivare med fler än 25 stycken anställda dokumentera de aktiva åtgärder som vidtas för att motverka att diskriminering uppkommer. Detta kan enkelt göras genom att upprätta en policy.

Även om en arbetsgivare har mindre än 25 anställda är det ändå en god idé att upprätta en policy då det blir mer lättillgängligt och tydligt vad som faktiskt gäller.


Hur fungerar det?

Det finns inga direkta regler hur en policy ska utformas och vad som ska framgå men det är viktigt att den är konkret och tydlig så att alla medarbetare kan ta till sig innehållet.

För att skapa en förståelse kring varför policyn är upprättad är det bra om syftet med policyn framgår. Det kan även vara en god idé att tydliggöra med exempel vad som definieras som diskriminering på grund av kön. På så sätt skapas en tydlig bild av vad policyn tar sikte på. För att parterna som omfattas av policyn ska få en klar bild om vad som förväntas av dem bör även deras skyldigheter samt ansvar inkluderas.

Det ställs inte upp något krav på att policyn signeras efter att den upprättas men kan göras om så önskas. När policyn är färdigställd måste alla berörda personer meddelas och policyn ska därefter vara lättillgänglig på arbetsplatsen.

Vid upprättande av anställningsavtal bör det även i dessa nämnas att gällande policys på arbetsplatsen utgör en del av anställningsavtalet.


Tillämplig lag

Diskrimineringslag (2008:567)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen