Överst på sidan
Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig Fyll i mallen

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-07-07
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 1 sida
Betyg 5 - 1 röst
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-07-07

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 5 - 1 röst

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Vårdnadshavares samtycke till anställning av minderårig

För att en minderårig person, d.v.s. någon under 18 år, ska få ingå ett anställningsavtal krävs vårdnadshavares samtycke. Vårdnadshavare är den eller de som har det rättsliga ansvaret för ett barn, vanligtvis är detta barnets föräldrar men det kan även vara en person som blivit utsedd av domstol.


Hur fungerar det?

Gällande vårdnadshavares samtycke till anställning ställs det i lagen inte upp några formkrav, utan både muntligt och skriftligt samtycke är gällande. I bevishänseende är dock skriftligt samtycke att föredra.

Av samtycket bör det tydligt framgå vilket barn det gäller samt vad vårdnadshavarna faktiskt samtycker till. Ingår en minderårig ett anställningsavtal utan vårdnadshavares samtycke är anställningsavtalet att anses som ogiltigt och den minderårige riskerar därmed att få avsluta sin anställning. Vårdnadshavarna kan dock lämna samtycke i efterhand vilket då leder till att anställningsavtalet blir giltigt.

Kravet som ställs på vårdnadshavarna begränsas till samtycke till anställningen, de behöver därför inte närvara vid signering av anställningsavtalet eller liknande. En vårdnadshavare som önskar samtycka till anställning kan fylla i detta formulär. Därefter ska det skrivas ut och signeras innan det kan överlämnas till barnet i fråga som i sin tur kan ta med det till sin arbetsgivare.


Tillämplig lag

Lagen som är tillämplig för godkännande av minderårigs arbete är 6 kap. 12 § föräldrabalken (1949:381).


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen