Svar på anställningserbjudande Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Svar på anställningserbjudande

Senast ändrat Senast ändrat 2024-04-19
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-04-19

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

Detta dokument kan användas för att acceptera eller neka ett formellt jobberbjudande.


Vad är det för något?

En person som har fått ett formellt jobberbjudande kan använda detta dokument för att acceptera eller neka det. Ett företag som har erbjudit en person en viss tjänst är bundet av sitt erbjudande i skälig tid. Framgår ett sista datum för jobberbjudandet upphör även bundenheten i samband med detta. En person som har tilldelats ett erbjudande har den eventuellt utsatta tiden på sig att välja om hen vill acceptera eller neka detta. Svaret ska skickas tillbaka till företaget i fråga med en signatur. Har personen valt att acceptera erbjudandet är hen bunden av detta.

Även om bundenhet uppstår via en accept innebär det inte att en anställning har ingåtts. Detta medför endast att en anställning kommer att ingås. Accepteras erbjudandet bör parterna därefter upprätta ett anställningsavtal.


Hur fungerar det?

Detta brev ska upprättas av en person som erbjudits anställning och ska därefter överlämnas till det företag som har erbjudit tjänsten. I brevet bör det tydligt framgå vilka parter det gäller samt om det rör sig om en accept eller ett avvisande. Vidare ska dokumentet signeras av den person som har erbjudits tjänsten innan det skickas över till företaget i fråga.

Önskas erbjudandet accepteras är det att föredra om accepten skickas med rekommenderat brev, detta för att undvika eventuella oklarheter eller framtida tvist. På detta sätt går det att bevisa när motparten har tagit del av detta brev. Vidare är det bra om personen i fråga sparar kvitto på att accepten skickats samt en kopia av detta dokument.


Tillämplig lag

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen