Ansökan om semester Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Ansökan om semester

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-17
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-17

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

I Sverige har alla arbetstagare en laglig rätt till 25 stycken betalda semesterdagar per år, detta gäller oavsett anställningsform. En arbetstagare har en möjlighet att själv komma med önskemål och synpunkter på sin semester. Önskar en arbetstagare ta ut semester ska en ansökan överlämnas till arbetsgivaren där det framgår vilken period det gäller.


Vad är det för något?

En semesteransökan upprättas av en arbetstagare som önskar ta ut betald semester för en viss period. Enligt lag har varje arbetstagare rätt till 25 betalda semesterdagar per år varav fyra veckors sammanhängande semesterledighet under sommaren, perioden juni - augusti. Rätten till 25 betalda semesterdagar gäller oavsett anställningsform men vid korttidsanställning eller deltidsanställning kan arbetstagaren i stället få räkna med att få ut semesterersättning i samband med lönen.


Hur fungerar det?

När arbetstagaren har upprättat sin ansökan ska den överlämnas till arbetsgivaren som därefter ska ta ställning och då antingen godkänna eller neka semesterperioden. Kan en överenskommelse inte träffas är det upp till arbetsgivaren att förlägga semestern.

Ansökan om semester ska ske god tid i förväg och arbetsgivaren ska lämna besked senast två månader innan det tänkta startdatumet. Finns särskilda skäl kan besked lämnas senare, men om möjligt inte senare än en månad innan tänkt semesterstart.

Om arbetsgivaren väljer att godkänna semestern ska det anges på ansökan. Den ska sedan signeras och lämnas åter till arbetstagaren. När en överenskommelse om förläggning av semester har träffats blir den bindande, vilket innebär att varken arbetsgivaren eller arbetstagaren ensidigt kan ändra den.

För att undvika eventuell framtida tvist bör båda parter bevara var sitt exemplar av ansökan.


Tillämplig lag

Tillämplig lag är Semesterlag (1977:480). Bättre villkor kan eventuellt avtalats i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen