Uppsägningsbrev Arbetstagare Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Uppsägningsbrev (Arbetstagare)

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-23
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
4,6 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-23

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Betyg: 4,6 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett uppsägningsbrev är ett dokument som en arbetstagare lämnar till en arbetsgivare för att meddela att ett anställningsavtal ska upphöra. Det används för att förtydliga att arbetstagaren väljer att avsluta tjänsten, men även för att garantera att arbetstagaren verkligen kan gå ifrån tjänsten efter anställningsavtalets uppsägningstid. Det är arbetstagaren som måste kunna bevisa att hen har sagt upp sig om det skulle bli tvist gällande detta med arbetsgivaren. Den som vill avsluta en anställning bör därför säga upp sig skriftligen.

Detta domument kan endast användas vid en situation där en arbetstagaren själv önskar säga upp sin anställning. Är det arbetsgivaren som önskar säga upp en anställd ska i stället ett brev gällande uppsägning av arbetstagare upprättas. En arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare om saklig grund finns, hit räknas arbetsbrist och personliga skäl (t.ex. att arbetstagaren i fråga misskött sig eller sitt arbete).


Hur fungerar det?

Ett uppsägningsbrev upprättas när en arbetstagare önskar säga upp sig från sin anställning. Brevet riktas till ansvarig person på det förtag eller den myndighet där arbetstagaren är anställd.

Arbetstagaren behöver börja med att bestämma vilket datum som hen vill avsluta sin anställning. När ett bra datum har hittas, kanske beroende på när ett nytt jobb ska börja, behöver arbetstagaren undersöka vilken uppsägningstid hen har. I de flesta fall finns den här information i anställningsavtalet. Om det saknas information och arbetsgivaren även saknar kollektivavtal, har arbetstagaren enligt lagen om anställningsskydd (LAS) en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden är den period som arbetstagaren är skyldig att fortsätta arbeta efter att meddelande om att avsluta anställningen lämnats till arbetsgivaren.

Om den som säger upp sig vill, kan anledningen till uppsägningen anges i uppsägningsbrevet. En vanlig anledning är att arbetstagaren har fått en ny anställning någon annanstans.

När brevet är undertecknat skall det överlämnas eller skickas till arbetsgivaren.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) bestämmer hur lång uppsägningstid arbetstagaren har om inte annat har avtalats.


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen