Kiracının Kiralanan Konutta Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Kiracının Kiralanan Konutta Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi

Son güncelleme Son güncelleme 10.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 10.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Kiracının Kiralanan Konutta Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi, bir kiracının kiraladığı konutun değerinin düşmemesini sağlayan veya değerini artıran tadilat ve tamirat gibi faaliyetlerin yapılması için kiraya verenden talepte bulunmasına yarayan bir mektuptur. Bu mektup ile kiraya verenin yazılı rıza vermesi istenmektedir.

Burada kiraya veren ile kastedilen bir konutun sahibi olan veya kiralama yetkisine sahip olan birey veya şirket, dernek gibi organizasyondur. Kiracı ise, söz konusu taşınmazı konut veya lojman amacıyla kiralayan birey veya şirket, dernek gibi organizasyondur. Burada kiralanan konuta kısaca Kiralanan denilmektedir.

Bu mektup ile Kiracı, Kiralanan konutta bir değişiklik veya yenilik gerçekleştirmek istemektedir.

- Yenilik ile kastedilen Kiralanan konutun değerini koruyan tadilat, tamirat ve işlerdir. Örneğin çalışan eski pencerenin yenisiyle değiştirilmesi gibi işler yeniliktir. Burada dikkat edilirse çalışmayan, ayıplı, hasarlı ya da bozuk olan bir eşya değiştirilmemekte, sadece eski bir eşya yenisi ile değiştirilmektdir.

- Değişiklik ile kastedilen ise Kiralanan konutun değerini artıran tadilat, tamirat ve işlerdir. Örneğin eve akıllı ev sistemi eklenmesi, mutfağın ortasına mutfak adası konulması, yatak odasına duşakabin, jakuzi eklenmesi gibi işler değişikliktir.

Özetle Kiralanan konutun değeri, yapılan işler sebebiyle korunuyorsa, yani azalmıyorsa veya artmıyorsa bir yenilik söz konusudur. Kiralanan konutun değerinde artış varsa, bir değişiklik söz konusu olur.

Söz konusu yenilik veya değişiklik işleri kiracı tarafından yapılabileceği gibi, kiraya veren tarafından da yapılabilir. Aynı şekilde bu işlerin masrafları kiracı tarafından karşılanabileceği gibi, kiraya veren tarafından da karşılanabilir. Bu sebeple talep belgesinde bu hususların belirlenmesi önemlidir.

Bu belge ile konutta gerçekleştirilecek yenilik ve değişiklik işleri için kiraya verenin onayının alınması amaçlanmaktadır. İşyeri, ofis, mağaza, dükkan, depo gibi amaçlarla kullanılan kiralanan taşınmazlar için bu belge yerine Kiracının Kiralanan İşyerinde Yenilik veya Değişiklik Yapılması Talebi belgesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belgede,

 • Kiracının nasıl bir kişiliği olduğu,
 • Kiracı bireyse, adı soyadı, adresi, e-mail adresi, telefonu,
 • Kiracı bir organizasyonsa ticari unvanı, adresi, e-mail adresi, telefonu ve yetkilisinin adı ve soyadı,
 • Kiraya verenin nasıl bir kişiliği olduğu,
 • Kiraya veren bireyse, adı soyadı, adresi, e-mail adresi, telefonu,
 • Kiraya veren bir organizasyonsa ticari unvanı, adresi, e-mail adresi, telefonu ve yetkilisinin adı ve soyadı,
 • Kiralanan konutun adresi,
 • Yenilik mi yoksa değişiklik mi yapılacağı,
 • Bu yenilik veya değişikliğin hangi gerekçe ile istendiği,
 • Bu yenilik veya değişiklik kapsamında gerçekleştirilecek işler, bu işlerin tahmini tutarı ve bu işleri kimin gerçekleştireceği,
 • İşler kiracı tarafından gerçekleştirilecekse, kiraya verenden masrafların talep edilip edilmediği

gibi sorular sorulmaktadır.

Bu belge doldurulduktan sonra kiracı tarafından çıktısı alınarak imzalanır. İmzalanan belge posta yoluyla, iadeli taahhütlü mektupla, noter kanalıyla veya elden kiraya verene teslim edilebilir. Belgenin nasıl gönderileceği konusunda yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla beraber belgenin elden verilmesi halinde, bir alındı belgesi alınması uygun olacaktır.


Kiraya Verenin Yazılı Rızası

Kiracı sadece kiraya verenin yazılı rızası ile kiralanan konutta yenilik veya değişiklik yapabilir. Kiraya veren bu faaliyetlere rıza gösterip göstermemek konusunda tamamen serbesttir. Kiraya veren bu faaliyetlere rıza göstermediği durumlarda herhangi bir gerekçe sunmak zorunda da değildir.

Kiraya veren kiralanan konutta yapılacak yenilik veya değişiklik faaliyetlerine rıza göstermekte tamamen serbest olduğu için, rızanın içeriğini de dilediği gibi belirleyebilir. Yani bazı işlere rıza gösterip, bazılarını kabul etmediğini bildirebilir.

Kiraya verenin kiralanan konutta yenilik veya değişiklik yapması için kiracıya rıza göstermesi bu faaliyetlerin giderlerini üstlendiği anlamını taşımaz. Dolayısıyla kiracı tarafından kiraya verenin masrafları üstlenmesi talep edilmişse, kiraya verenin rıza beyanında bu masrafları açıkça üstlendiğinin belirtilmesi önemlidir.

Kiraya veren rıza verdikten sonra yapılan yenilik veya değişikliklerin sökülerek, bozularak, konutun eski haline getirilmesi; kiraya veren tarafından talep edilemez.


Yasal Dayanak

Kiralanan konutta yapılacak yenilik veya değişiklik işlerine ilişkin düzenleme Türk Borçlar Kanunu'nun madde 320 ve devamında düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur