На початок
Договір застави виключних прав на торгову марку Заповнити шаблон

Договір застави виключних прав на торгову марку

Остання версія
Остання версія 2 тижні назад
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 11-16 сторінок
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 2 тижні назад

Розмір: 11-16 сторінок

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір застави виключних прав на торгову марку

Договір застави виключних майнових прав на торгову марку (далі "Договір") є угодою за якою власник прав на торгову марку (Заставодавець) передає належні йому виключні майнові права (тобто право власності) на таку торгову марку в заставу іншій особі (Заставодержателю). Метою застави є забезпечення належного виконання зобов'язань перед Заставодержателем, що виникли на підставі певних договорів чи угод (до прикладу, договорів позики, кредиту, підряду тощо).

Заставою виключних майнових прав на торгову марку Заставодавець може забезпечити належне виконання як своїх власних зобов'язань, так і зобов'язань третіх осіб (тобто боржників). Лише законний власник виключних майнових прав може передати їх в заставу. Власник таких прав вказується у відповідному свідоцтві на знак для товарів і послуг.

Структура запропонованого шаблону складається із наступних частин: (1) визначення понять, що використовуються у Договорі; та (2) перелік запевнень і гарантій, що надаються сторонами Договору одна одній; та (3) ідентифікаційні дані торговельної марки (марок), виключні права на яку (які) передаються в заставу, а також перелік можливих прав третіх осіб щодо користування такими торговельними марками; та (4) підстави для звернення стягнення на предмет застави та порядок такого звернення; та (5) підстави для припинення застави тощо.

Особливості передачі виключних майнових прав в заставу

Перед тим як прийняти виключні майнові права в заставу Заставодержателю потрібно переконатися, що такі права вільні від будь-яких обтяжень та/або вимог з боку третіх осіб. Якщо ж такі обтяження або вимоги мають місце, Заставодавець зобов'язаний в будь-якому випадку повідомити щодо них Заставодержателю до дати укладення Договору. У цьому випадку мова йде про наступні обтяження/обмеження: (1) ліцензійні (субліцензійні) договори, предметом яких є тимчасова передача окремих прав використання торговельної марки третім особам; та/або (2) договори комерційної концесії (франчайзингу), предметом яких є передача Заставодавцем окремих прав користування комплексом об'єктів інтелектуальної власності (торговельні марки, ноу хау тощо) третім особам.

Окрім цього, у тексті Договору сторонам важливо визначити наступні моменти, пов'язані із використанням Заставодавцем торговельної марки після передачі її в заставу, до прикладу: (1) чи матиме право Заставодавець після дати підписання цього Договору передавати окремі права на торговельну марку третім особам за ліцензійними договорами або договорами комерційної концесії; або (2) чи матиме право Заставодавець передавати ці виключні майнові права в наступну заставу тощо.

Реєстрація застави

Чинне законодавство України не встановлює вимоги щодо обов'язкової реєстрації застави виключних майнових прав на торговельну марку. Проте на вимогу однієї із сторін реєстрації застави може бути проведена в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. В такому випадку сторони у тексті Договору мають визначити на кого покладатимуться всі витрати, пов'язані із проведенням такої реєстрації застави.

В разі належного виконання зобов'язання, забезпеченого заставою виключних майнових прав, Заставодержатель на вимогу Заставодавця має впродовж 10 (десяти) днів провести державну реєстрацію припинення такої застави в Держаному реєстрі обтяжень рухомого майна. В разі затримки Заставодержатель зобов'язується відшкодувати збитки, завдані Заставодавцем такою затримкою.

Як використовувати документ

Цей Договір укладається в простій письмовій формі та підписується обома сторонами. Нотаріальне посвідчення цього Договору не вимагається, однак сторони можуть додатково його провести за бажанням. Договір підписується у достатній кількості примірників із тим, щоб кожна із Сторін мала на руках по одному примірнику цього Договору.

Звертаємо увагу, що в заставу за цим Договором можуть бути передані виключній майнові права як на один, так і на декілька торговельних марок. Окрім цього, застава виключних майнових прав можливе щодо всіх класів товарів/послуг, для індивідуалізації яких реєструвалася така Торговельна марка, так і для деяких. На сайті також доступні договори з відчуження (купівлі-продажу) виключних майнових прав на торговельну марку та ліцензійні договори щодо передачі окремих прав користування торговельною маркою.

Застосовуване законодавство

Цей Договір застави виключних майнових прав на торгову марку підготовлений у відповідності до положень Глави 44 та 75 Цивільного кодексу України та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон