Договір побутового підряду Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір побутового підряду

Рейтинг: 4,4 - 7 голосів
Остання версія Остання версія 03.03.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір13-19 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 03.03.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 13-19 сторінок

Заповнити шаблон

За Договором побутового підряду (далі "Договір") одна із сторін (далі "Підрядник") зобов'язується виконати у встановлений строк визначений обсяг робіт для задоволення приватних (особистих) та/або побутових потреб фізичної особи (далі "Замовник"), а Замовник зобов'язаний прийняти такий результат та сплатити його вартість.

Суть виконуваної роботи за Договором може полягати у (1) ремонті об'єктів нерухомого майна (квартир, гаражів, житлових будинків, кімнат тощо); або (2) ремонті транспортного засобу (автомобіля); або (3) ремонті побутової техніки, одежі; або (4) виконанні будь-яких інших робіт на розсуд Замовника та Підрядника.

Не менш важливим моментом під час погодження умов Договору є наявність необхідних матеріалів у Підрядника для виконання роботи. Сторони самостійно у тексті Договору можуть визначити за чий рахунок Підряднику будуть надані матеріали для виконання Роботи.

Якщо матеріали мають бути надані Замовником, в такому випадку сторони Договору мають можливість погодити перелік, характеристики та строки надання матеріалів. Фактична передача матеріалів від Замовника до Підрядника оформлюється окремим актом приймання-передачі матеріалів

Якщо матеріали мають бути надані самостійно Підрядником, в такому випадку сторонам потрібно вирішити в який спосіб вартість таких матеріалів буде оплачена Замовником.

Додатково, проект розробленого Договору дає можливість сторонам визначити наступні важливі умови:

(1) визначення строків оплати. Так, сторони мають можливість передбачити повну передплату вартості виконуваних робіт, оплату повної вартості робіт після їх завершення або у відповідності до іншого графіка, окремо погодженого сторонами.

(2) порядок проведення розрахунків між сторонами. Розроблений проект Договору має можливість обрати на розсуд сторін одну з наступних опцій: оплата готівкою або оплата шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок.

(3) права та обов'язки Сторін, а також заходи відповідальності, що застосовуються до сторін за порушення ними умов Договору.

(4) підстави для розірвання Договору для кожної із сторін.

Особливості укладення Договору

Основною умовою без якої Договір вважається неукладеним є умова про вид та обсяг робіт, що виконується, а також строків їх виконання. Не менш важливою умовою є умова про вартість виконуваних робіт за Договором, яка може бути змінена лише за спільною згодою сторін.

Окрім цього, сторони мають визначити дату початку та дату завершення виконання роботи. За результатами завершення виконання роботи сторонами оформлюється відповідний акт приймання-передачі виконаних робіт. Сторони також самостійно мають погодити тривалість гарантійного строку, впродовж якого Підрядником гарантується якість виконаної роботи за Договором.

Відмінність від Договору про надання послуг

Досить часто на практиці виникає плутанина Договору побутового підряду із Договором про надання послуг через схожість предметів їх регулювання. Разом з тим, ці два договори суттєво різняться наступним. За Договором побутового підряду Замовник отримує конкретний матеріальний результат - відремонтована річ, нерухоме майно, будь-який інший об'єкт та/або виконана робота з чітко вираженим матеріальним результатом. За Договором про надання послуг - результат послуг споживається безпосередньо під час надання (виконання) таких послуг (до прикладу, юридичні, охоронні, бухгалтерські послуги тощо).

Відмінність від Трудового договору (контракту)

На практиці також існують труднощі із розмежуванням Договору побутового підряду та Трудового договору. Різниця між ними полягає у наступному:

(1) правове становище сторін. За Договором побутового підряду передбачена рівність сторін, що є характерним для всіх без виключення цивільно-правових договорів. Разом з тим сторони Трудового договору знаходяться у відносинах підпорядкування, оскільки Роботодавець завжди має більші матеріальні ресурси та засоби.

(2) строковість відносин. Договір побутового підряду є строковим, тобто Підрядник належним чином виконує роботу, Замовник здійснює оплату в повному обсязі і відносини між ними припиняються належним виконанням зобов'язання обома сторонами. Трудові відносини за загальними правилом є безстроковими, а укладення строкових трудових договорів допускається лише у випадках, прямо передбачених законодавством України.

(3) наявність додаткових соціальних гарантій. Працівник за Трудовим договором є захищеним, має право на відпустку, на лікарняний.

(4) наявність штрафних санкцій. У випадку неналежного виконання Договору побутового підряду, до сторони-порушника може бути застосована неустойка (пеня або штраф). Застосування будь-яких штрафних санкцій до Працівника чинним законодавством України заборонено.

(5) оплата виконаної роботи. Заробітна плата Працівника не може бути притримана та/або невиплачена у зв'язку із неналежним виконанням Працівником роботи. Оплата вартості роботи Підрядника залежить завжди від якості виконання такої роботи та інших умов, передбачених Договором побутового підряду.

Відмінність від Договору підряду (виконання робіт)

За Договором побутового підряду задовольняються разові приватні (особисті) та/або побутові потреби фізичних осіб, тоді як за Договором підряду (виконання робіт) задовольняються потреби фізичних або юридичних осіб на короткостроковій або довгостроковій основі, і стосуються виробництва або модифікації (ремонту) будь-яких речей або об'єктів.

Окрім цього, захист інтересів Замовника за Договором побутового підряду додатково гарантується законодавством про захист прав споживачів.

Відмінність від Договору будівельного підряду

За Договором будівельного підряду здійснюються роботи із реконструкції або будівництва об'єктів інфраструктури або нерухомості (квартир, житлових будинків, приміщень тощо). Окрім цього, Підрядник за Договором будівельного підряду завжди повинен мати ліцензію або інший дозвільний документ на здійснення будівельних робіт.

Як використовувати документ

Договір може бути використаний у щоденній діяльності суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців), які надають свої послуги із задоволення побутових або інших особистих потреб фізичних осіб (клієнтів).

Для того, щоб Договір набув юридичної сили, він має бути підписаний обома сторонами. Чинне законодавство України не вимагає нотаріального посвідчення такого виду договору.

Застосовуване законодавство

Договір побутового підряду підготовлено у відповідності до чинних положень Глави 61 Цивільного кодексу України, а також усталеної практики укладення, виконання та припинення договорів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО