Договір розробки програмного забезпечення Заповнити шаблон
(БЕЗКОШТОВНО)

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Договір розробки програмного забезпечення

Остання версія Остання версія 28.04.2024
Формати ФорматиWord та PDF
Ціна ЦінаAAБЕЗКОШТОВНО
Розмір Розмір26-40 сторінок
Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО

Остання версіяОстання версія: 28.04.2024

ФорматиДоступні формати: Word та PDF

РозмірРозмір: 26-40 сторінок

Заповнити шаблон

Договір розробки програмного забезпечення (далі "Договір") є видом угоди, за якою одна сторона (Підрядник) на замовлення і за плату іншій стороні (Замовника) розробляє певне програмне забезпечення (мобільний застосунок, програмний продукту, гру тощо). Цей Договір є видом договору підряду, за яким Підрядник виконує певний обсяг робіт, попередньо погоджений сторонами у технічному завданні, що є невід'ємною частиною Договору. Сторонами Договору можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, а також приватні підприємці.

У тексті цього Договору сторонам потрібно погодити наступні умови співпраці:

(1) строки виконання роботи (короткий опис кожної стадії проекту і строків її виконання); та

(2) порядок і строки надання обладнання, необхідного для розробки ПЗ (якщо умовами Договору такий обов'язок покладений на Замовника); та

(3) порядок і строки прийняття Замовником фінального результату виконаної роботи у вигляді програмного продукту, а також порядок внесення в нього правок Підрядником; та

(4) порядок і строки прийняття Замовником проміжного результату (чорнової версії програмного продукту) роботи на кожній окремій стадії проекту; та

(5) модель оплати роботи з розробки програмного продукту, а також графік здійснення оплати виконаної роботи Замовником; та

(6) обсяг прав інтелектуальної власності, який отримує Замовник на розроблений програмний продукт; та

(7) заходи відповідальності, що застосовуються до Підрядника і Замовника за порушення ними умов Договору; та

(8) контактні дані проектних менеджерів зі сторони Підрядника та Замовника, які будуть відповідальними за виконання цього Договору.

Обсяг прав інтелектуальної власності, що передаються Замовнику на розроблений програмний продукт

Оскільки програмний продукт є об'єктом інтелектуальної власності, після завершення його розробки сторонам у тексті Договору потрібно визначити обсяг прав, що передаються Замовнику на програмний продукт як об'єкт авторського права. Чинне законодавство надає дві можливі опції.

В першому випадку Замовник отримує весь обсяг виключних майнових прав інтелектуальної власності на розроблений програмний продукт від Підрядника у зв'язку із чим Замовник стає єдиним законним власником такого продукту.

У другому випадку Замовник може отримати на безстроковій основі (тобто без обмеження строку дії) необмежені права користування програмним продуктом, ОДНАК законним власником виключних майнових прав на продукт залишатиметься Підрядник. Потрібно зауважити, що право користуватися програмним продуктом надається Замовнику на підставі відповідної ліцензії. У тексті Договору сторонам потрібно визначити тип ліцензії, який видається Замовнику: (1) проста (невиключна) ліцензія, за якою Підрядник залишає за собою надавати право користування програмним продуктом не лише Замовнику, але й іншим третім особам; або (2) виключна ліцензія, коли Підрядник надає право користування програмним продуктом лише Замовнику.

Модель оплати робіт з розробки програмного забезпечення

Сторони у тексті Договору можуть обрати одну з трьох найбільш розповсюджених моделей оплати, що зазвичай використовуються у договорах із розробки програмного забезпечення:

(1) фіксована ціна; або

(2) розрахунок вартості виконаної роботи проводиться на підставі фактично витрачених годин на розробку програмного продукту; або

(3) оплата вартості кількості фактично витрачених годин Підрядником на розробку програмного продукту + додаткова фіксована винагорода.

В разі вибору першої опції, вартість всієї роботи із розробки програмного продукту визначається у тексті Договору, і сторонам потрібно лише визначити в якому порядку така сума буде виплачена, до прикладу, перед безпосередньою датою початку виконання роботи за Договором чи у відповідності до певного графіку.

У випадку обрання другої опції, вартість розробки ПО залежатиме від обсягу годин, фактично витрачених Підрядником (його працівниками) на розробку програмного продукту. Вартість однієї години роботи Підрядника (його працівників) визначається в окремому додатку до Договору. При обранні цієї моделі оплати, Підрядник має після завершення кожної окремої стадії проекту надавати Замовнику зведену таблицю із розрахунком вартості роботи Підрядника на такій стадії, із врахуванням розміру погодинних ставок та кількості витрачених годин. До такої зведеної таблиці додатково додається рахунок для оплати.

В разі обрання третьої опції, до вартості роботи з розробки програмного продукту (оплата фактично витрачених годин на виконання роботи) додається додаткова фіксована грошова винагорода. Ця додаткова винагорода може бути зафіксована як певна стала сума або як відсоток від певного доходу Замовника (наприклад, дохід від реалізації розробленого програмного продукту).

Як використовувати документ

Договір має бути підписаний обома сторонами та набуває юридичної сили від дати його підписання. Чинне законодавство України не вимагає державної реєстрації або нотаріального посвідчення такого Договору. Звертаємо увагу, що передача Замовнику майнових прав на програмний продукт як об'єкт інтелектуальної власності також не потребує будь-якої державної реєстрації.

Моментом передачі Замовнику майнових прав інтелектуальної власності на програмний продукт (в обсязі, погодженому сторонами Договору) визнається момент підписання відповідного акту приймання-передані, зразок якого автоматично додається до цього Договору. Передача оригіналу програмного продукту відбувається на спеціальному інформаційному носії (флешка, диск тощо), який визначається у Договорі.

Застосовуване законодавство

Договір на розробку програмного забезпечення підготовлений у відповідності до чинних положень Глави 35 та Глави 75 Цивільного кодексу України, Закону України "Про авторські і суміжні права", а також усталеної практики створення документів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його безкоштовно у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон - 100% БЕЗКОШТОВНО