На початок
Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності Заповнити шаблон

Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Остання версія
Остання версія 30.10.2019
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 1-2 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 30.10.2019

Розмір: 1-2 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності

Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності може бути використаний Роботодавцем у випадку вчинення Працівником дисциплінарного проступку з метою застосування до нього певного виду стягнення.

Розроблений проект документа дає можливість визначити суть вчиненого проступку, вид застосовуваного дисциплінарного стягнення, а також інші важливі аспекти.

Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності

Заходи дисциплінарної відповідальності можуть бути застосовані до Працівника за порушення трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, недбалого ставлення до майна Роботодавця. Чинне законодавство України про працю передбачає два основні види дисциплінарної відповідальності:

(а) догана; та

(б) звільнення.

Окремими законодавчими актами України можуть бути передбачені й інші заходи дисциплінарного стягнення для певних категорій працівників (суддів, працівників прокуратури або Національної поліції, тощо). Такий вид дисциплінарного стягнення як звільнення застосовується лише за умови, що Працівник в минулому вже був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

За одне дисциплінарне правопорушення може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. Звертаємо увагу, що дисциплінарне стягнення не може передбачати будь-яких штрафних санкцій, що застосовуються до винного Працівника.

Звертаємо увагу, що дисциплінарне стягнення може бути застосовано до Працівника не пізніше 1 (одного) місяця від дати його виявлення Роботодавцем і не пізніше 6 (шести) місяців від дати його вчинення Працівником.

Впродовж 3 (трьох) місяців від дати видачі Наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності, Працівник має право його оскаржити в судовому порядку або до комісії по трудовим спорам (у випадку її створення Роботодавцем).

Як використовувати документ

Розроблений проект наказу про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності може стати в нагоді кадровим службам підприємств приватної, комунальної або державної власності, державним органам, а також фізичним особам-підприємцям, які використовують найману працю осіб.

Для того, щоб цей Наказ мав юридичну силу, необхідно виконати наступні умови:

(а) перед датою видачі Наказу витребувати від Працівника письмові пояснення щодо суті вчиненого дисциплінарного проступку;

(б) у випадку відмови Працівника надати письмові пояснення, Роботодавець має скласти відповідний акт щодо відмови Працівника у наданні пояснень;

(в) підписати цей Наказ та ознайомити з його змістом Працівника під розпис;

(г) в разі відмови Працівника проставити свій підпис про ознайомлення із зазначеним Наказом, Роботодавець має скласти відповідний акт про таку відмову із проставленням підписів свідків такої відмови Працівника.

Застосовуване законодавство

Наказ про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності розроблено у відповідності до положень Глави 10 Кодексу законів про працю України, а також з врахуванням позиції судів у справах, що виникають у зв'язку із притягненням працівників до дисциплінарної відповідальності.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон