Addendum arbeidsovereenkomst

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld hier de naam van de onderneming van de werkgever.

Hulp
nodig?
Model bewerken

ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST

TUSSEN

________, gevestigd aan: ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________ in de hoedanigheid van ________

hierna : "Werkgever"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna: "Werknemer"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT

Werkgever en Werknemer op ________ schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen en Werknemer laatstelijk werkzaam is in de functie van: ________.

Partijen sindsdien één of meer aanvullende en/of afwijkende afspraken zijn overeengekomen welke Partijen wenselijk achten schriftelijk in een addendum bij de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Dit addendum aan de geldige arbeidsovereenkomst gehecht zal worden en daar integraal onderdeel van uit zal maken.

De overige bepalingen, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, onverkort van toepassing blijven.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


ARTIKEL 1: ARBEIDSOVEREENKOMST ONBEPAALDE TIJD

Per de datum van ondertekening van dit addendum gaat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


ARTIKEL 2: ARBEIDSDUUR

Per de datum van ondertekening van dit addendum, tot en met ________, wordt de arbeidsduur gewijzigd van ________ (________) uur per week naar ________ (________) uur per week.

De werktijden worden als volgt vastgesteld:

________


ARTIKEL 3: FUNCTIE EN SALARIS

Per de datum van ondertekening van dit addendum zal Werknemer de rol van ________ gaan vervullen.

Het loon van Werknemer bedraagt voortaan ________ (________) euro bruto per maand.


ARTIKEL 4. STANDPLAATS

Per de datum van ondertekening van dit addendum wordt de standplaats van Werknemer gewijzigd van ________ naar ________.


ARTIKEL 5. VAKANTIEDAGEN

Per de datum van ondertekening van dit addendum wordt het aantal vakantiedagen van Werknemer gewijzigd van ________ (________) dagen naar ________ (________) dagen op basis van een werkweek van ________ (________) uur.


ARTIKEL 6: 585285552585 85885

82 582 55522552 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op ________.
Werkgever

________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________

_________________________________Werknemer

________
_________________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

ADDENDUM ARBEIDSOVEREENKOMST

TUSSEN

________, gevestigd aan: ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________ in de hoedanigheid van ________

hierna : "Werkgever"

EN

________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna: "Werknemer"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT

Werkgever en Werknemer op ________ schriftelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen en Werknemer laatstelijk werkzaam is in de functie van: ________.

Partijen sindsdien één of meer aanvullende en/of afwijkende afspraken zijn overeengekomen welke Partijen wenselijk achten schriftelijk in een addendum bij de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Dit addendum aan de geldige arbeidsovereenkomst gehecht zal worden en daar integraal onderdeel van uit zal maken.

De overige bepalingen, zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst, onverkort van toepassing blijven.


ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:


ARTIKEL 1: ARBEIDSOVEREENKOMST ONBEPAALDE TIJD

Per de datum van ondertekening van dit addendum gaat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd over op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


ARTIKEL 2: ARBEIDSDUUR

Per de datum van ondertekening van dit addendum, tot en met ________, wordt de arbeidsduur gewijzigd van ________ (________) uur per week naar ________ (________) uur per week.

De werktijden worden als volgt vastgesteld:

________


ARTIKEL 3: FUNCTIE EN SALARIS

Per de datum van ondertekening van dit addendum zal Werknemer de rol van ________ gaan vervullen.

Het loon van Werknemer bedraagt voortaan ________ (________) euro bruto per maand.


ARTIKEL 4. STANDPLAATS

Per de datum van ondertekening van dit addendum wordt de standplaats van Werknemer gewijzigd van ________ naar ________.


ARTIKEL 5. VAKANTIEDAGEN

Per de datum van ondertekening van dit addendum wordt het aantal vakantiedagen van Werknemer gewijzigd van ________ (________) dagen naar ________ (________) dagen op basis van een werkweek van ________ (________) uur.


ARTIKEL 6: 585285552585 85885

82 582 55522552 88 522 8252585258 52852 852 2222588822.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt op ________.
Werkgever

________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ________

_________________________________Werknemer

________
_________________________________