Naar boven

Brief aanvraag onderhoud huurwoning

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld het adres waar het gehuurde pand zich bevindt.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender

________,
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: verzoek tot onderhoud huurwoning


Geachte ________,


Ik stuur u deze brief betreffende noodzakelijk onderhoud aan het door mij gehuurde pand gelegen op het volgende adres: ________.

Ik wil u graag op de hoogte stellen van het volgende:

________

In overeenstemming met de geldende regelgeving, verzoek ik u bij wijze van deze brief om het bovengenoemde binnen 6 weken te herstellen. Indien u niet aan deze wettelijke verplichtingen voldoet binnen de termijn, zal een verzoek worden ingediend bij de Huurcommissie tot het doen van een uitspraak omtrent huurvermindering.

Graag ontvang ik binnen een redelijke termijn uw reactie betreffende de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Ik ben te bereiken op ________ en ________.


Met vriendelijke groeten,

________

_______________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender

________,
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: verzoek tot onderhoud huurwoning


Geachte ________,


Ik stuur u deze brief betreffende noodzakelijk onderhoud aan het door mij gehuurde pand gelegen op het volgende adres: ________.

Ik wil u graag op de hoogte stellen van het volgende:

________

In overeenstemming met de geldende regelgeving, verzoek ik u bij wijze van deze brief om het bovengenoemde binnen 6 weken te herstellen. Indien u niet aan deze wettelijke verplichtingen voldoet binnen de termijn, zal een verzoek worden ingediend bij de Huurcommissie tot het doen van een uitspraak omtrent huurvermindering.

Graag ontvang ik binnen een redelijke termijn uw reactie betreffende de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden. Ik ben te bereiken op ________ en ________.


Met vriendelijke groeten,

________

_______________________