Brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de naam van het bedrijf van de werkgever, die de werknemer middels deze brief laat weten dat de arbeidsovereenkomst zal eindigen op de overeengekomen einddatum.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: einde arbeidsovereenkomst


Geachte ________,


Op ________ bent u bij ons in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst eindigt op ________.

Middels deze brief delen wij u mede, met inachtneming van de wettelijke aanzegtermijn, dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt en van rechtswege zal eindigen op de overeengekomen einddatum.

De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.

282 8252525822 2522 5 5825222 828522252 22 528822 228222522255.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________


________________________

Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________ te ________

Betreft: einde arbeidsovereenkomst


Geachte ________,


Op ________ bent u bij ons in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst eindigt op ________.

Middels deze brief delen wij u mede, met inachtneming van de wettelijke aanzegtermijn, dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt en van rechtswege zal eindigen op de overeengekomen einddatum.

De eindafrekening zult u uiterlijk op ________ ontvangen.

282 8252525822 2522 5 5825222 828522252 22 528822 228222522255.


Met vriendelijke groet,

________, vertegenwoordigd door ________


________________________