Brief claimen aanzegvergoeding

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de volledige voor- en achternaam van de werknemer die een aanzegvergoeding claimt bij zijn werkgever.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: aanzegvergoeding


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ ben ik bij u in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst had als einddatum ________. U heeft de wettelijke plicht om minstens 1 maand voor de einddatum van een tijdelijke overeenkomst van langer dan 6 maanden aan te geven of de overeenkomst verlengd wordt of zal eindigen.

U heeft dit echter ________ dagen te laat gedaan. U bent mij daarom een vergoeding van ________ dagen aan bruto salaris verschuldigd.

Ik verzoek u om de aanzegvergoeding binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief over te maken naar mijn rekeningnummer: ________. Graag ontvang ik tevens een bruto-netto specificatie.

525822 552 82822825525 8252222 2822 882222 52 22822852 2252822 225225 82552 2222822, 822 82 22222525522 2558588852 82582828252222 22 22222. 82 228222 5825852 258822 22 5 82555585 825522. 822 258 82 52852 528822 22 52 8222288222 825522822 22 8222288222 52222, 852 82 882 5222 552222.

Ik ga ervan uit dat dit niet nodig zal zijn, en u uw verplichting nakomt.


Met vriendelijke groet,

________

_____________________

Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: aanzegvergoeding


Geachte heer/mevrouw,


Op ________ ben ik bij u in dienst getreden als: ________. De arbeidsovereenkomst had als einddatum ________. U heeft de wettelijke plicht om minstens 1 maand voor de einddatum van een tijdelijke overeenkomst van langer dan 6 maanden aan te geven of de overeenkomst verlengd wordt of zal eindigen.

U heeft dit echter ________ dagen te laat gedaan. U bent mij daarom een vergoeding van ________ dagen aan bruto salaris verschuldigd.

Ik verzoek u om de aanzegvergoeding binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief over te maken naar mijn rekeningnummer: ________. Graag ontvang ik tevens een bruto-netto specificatie.

525822 552 82822825525 8252222 2822 882222 52 22822852 2252822 225225 82552 2222822, 822 82 22222525522 2558588852 82582828252222 22 22222. 82 228222 5825852 258822 22 5 82555585 825522. 822 258 82 52852 528822 22 52 8222288222 825522822 22 8222288222 52222, 852 82 882 5222 552222.

Ik ga ervan uit dat dit niet nodig zal zijn, en u uw verplichting nakomt.


Met vriendelijke groet,

________

_____________________