Naar boven

Brief einde huurovereenkomst voor bepaalde tijd betreffende woonruimte

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld of de huurovereenkomst een vastgestelde einddatum heeft en dus van bepaalde tijd is, of dat er geen einddatum is afgesproken en de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Dit kan worden teruggevonden in de huurovereenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken

Afzender
________
________

Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: beëindigen huurovereenkomst


Beste ________,


Sinds ________ huurt u bij mij een woonruimte gelegen aan: ________.

Onze huurovereenkomst heeft als einddatum: ________. Middels deze brief wil ik u mededelen dat de huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum, en dus niet zal worden verlengd.

5 58222 52 8222558222 22 22 8282522 82 52228252 82552 588 52 82552 882 5528522 852 52 5555282522222282. Voorafgaand aan de oplevering zal de woonruimte geïnspecteerd worden op eventueel te herstellen gebreken of ongedaan te maken wijzigingen. De datum voor inspectie zal in overleg worden besloten.

Na afloop van de huurovereenkomst ontvangt u de waarborgsom, waarbij eventuele kosten in mindering gebracht worden, terug.

Graag verneem ik binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief uw reactie en mogelijke data voor de woninginspectie.


Met vriendelijke groet,

________

__________________________

Document
weergeven dat in behandeling is

Afzender
________
________

Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: beëindigen huurovereenkomst


Beste ________,


Sinds ________ huurt u bij mij een woonruimte gelegen aan: ________.

Onze huurovereenkomst heeft als einddatum: ________. Middels deze brief wil ik u mededelen dat de huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen einddatum, en dus niet zal worden verlengd.

5 58222 52 8222558222 22 22 8282522 82 52228252 82552 588 52 82552 882 5528522 852 52 5555282522222282. Voorafgaand aan de oplevering zal de woonruimte geïnspecteerd worden op eventueel te herstellen gebreken of ongedaan te maken wijzigingen. De datum voor inspectie zal in overleg worden besloten.

Na afloop van de huurovereenkomst ontvangt u de waarborgsom, waarbij eventuele kosten in mindering gebracht worden, terug.

Graag verneem ik binnen ________ dagen na dagtekening van deze brief uw reactie en mogelijke data voor de woninginspectie.


Met vriendelijke groet,

________

__________________________