Brief huurachterstand

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de brief wordt verstuurd namens een particuliere Verhuurder of een Verhuurdersonderneming.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: achterstand huurbetaling


Geachte ________,


Middels deze brief wil ik u informeren dat u een huursom verschuldigd bent van €________ (________) over de periode ________ - ________, voor het door u gehuurde pand gelegen aan ________.

Ik verzoek u spoedig over te gaan tot betaling van bovengenoemd bedrag.

Indien de betaling niet binnen ________ dagen na ontvangst van deze brief is verwerkt, zullen juridische stappen worden ondernomen. De kosten van deze gevolgen zullen voor uw rekening zijn.

52 82525258 2522 552 5 882222 52 22222252 2252822 552 58 822558825288852822 2582 8285222 22 52 582522 82822252 5555225282222 282582 2582 8225822.


Met vriendelijke groeten,

________

_______________________________

Uw document bekijken

Afzender

________
________


Ontvanger

________
________


Op ________, te ________

Betreft: achterstand huurbetaling


Geachte ________,


Middels deze brief wil ik u informeren dat u een huursom verschuldigd bent van €________ (________) over de periode ________ - ________, voor het door u gehuurde pand gelegen aan ________.

Ik verzoek u spoedig over te gaan tot betaling van bovengenoemd bedrag.

Indien de betaling niet binnen ________ dagen na ontvangst van deze brief is verwerkt, zullen juridische stappen worden ondernomen. De kosten van deze gevolgen zullen voor uw rekening zijn.

52 82525258 2522 552 5 882222 52 22222252 2252822 552 58 822558825288852822 2582 8285222 22 52 582522 82822252 5555225282222 282582 2582 8225822.


Met vriendelijke groeten,

________

_______________________________