Brief loonvordering

Voortgang:
0%
?
X

Vermeld de voor- en achternaam van de werknemer, die middels deze brief zijn werkgever verzoekt tot loonbetaling.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: loonvordering


Geachte heer/mevrouw,


Sinds ________ ben ik bij u in dienst en bekleed ik de functie van: ________.

Over de periode van ________ tot ________ heb ik tot op heden geen loon ontvangen. De uiterste datum voor de loonbetaling was ________.

Ik verzoek u daarom om over te gaan tot betaling van mijn brutoloon ten bedrage van €________ binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief. Ook ontvang ik graag een loonstrook met de bruto-netto specificatie van het loon.

Indien aan bovenstaand verzoek niet binnen de gestelde termijn gehoor wordt gegeven, ben ik genoodzaakt vervolgstappen te nemen. Ik zal dan recht hebben op de wettelijke verhoging en wettelijke rente, wat ik bij deze aanzeg.

582255555 5222 82 552 582 2822 22582 258 2822 22 5 2822 22222282822 82228225882222 282582 258 8285222, 28252222228282 52 5582858282522222282.

25552 2228522 82 852 5 882222 8 55222 5258282.


Met vriendelijke groet,

________

____________________________

Uw document bekijken

Afzender
________
________


Ontvanger
________
________


Op ________, te ________

Betreft: loonvordering


Geachte heer/mevrouw,


Sinds ________ ben ik bij u in dienst en bekleed ik de functie van: ________.

Over de periode van ________ tot ________ heb ik tot op heden geen loon ontvangen. De uiterste datum voor de loonbetaling was ________.

Ik verzoek u daarom om over te gaan tot betaling van mijn brutoloon ten bedrage van €________ binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief. Ook ontvang ik graag een loonstrook met de bruto-netto specificatie van het loon.

Indien aan bovenstaand verzoek niet binnen de gestelde termijn gehoor wordt gegeven, ben ik genoodzaakt vervolgstappen te nemen. Ik zal dan recht hebben op de wettelijke verhoging en wettelijke rente, wat ik bij deze aanzeg.

582255555 5222 82 552 582 2822 22582 258 2822 22 5 2822 22222282822 82228225882222 282582 258 8285222, 28252222228282 52 5582858282522222282.

25552 2228522 82 852 5 882222 8 55222 5258282.


Met vriendelijke groet,

________

____________________________